Actueel

Uit de adviespraktijk

Het zeskoppige bestuur van de DBCX ( De Nederlandse Doofblinden Connexion) bereidt vol enthousiasme het doofblindenkamp in 2022 voor. Met hulp van hun tolken bespreken zij met de SESAM adviseurs en elkaar het projectplan en de meerjarenbegroting. Het besturen van een stichting is voor mensen met doofblindheid niet eenvoudig, maar zij weten wat zij willen: een Stichting met een ANBI-status, van waaruit zij fondsen kunnen werven en het kamp tot stand brengen. Twee SESAM adviseurs stonden hen bij met de aanvraag van de ANBI en de voorbereiding van het projectplan en de begroting. Tijdens het kamp helpen (deels doofblinde) vrijwilligers de deelnemers bij hun maatschappelijke integratie. Daarbij is het zelf doen (en dus niet het voor je laten doen) een cruciaal aspect van de training. Mensen met doofblindheid laten zowel in het bestuurlijke werk als bij het organiseren en realiseren van het doofblindenkamp zien waartoe zij ondanks hun handicap in staat zijn.
De SESAM adviseurs, Ria Koppejan en Johan Hahn sluiten het SESAM-adviestraject af. Zij bevelen DBCX aan bij de donateurs en vermogensfondsen om het doel, het aanbieden van het doofblindenkamp in 2022, te kunnen realiseren. Dat ze het kunnen hebben ze al in 2017 al bewezen. Het in dat jaar georganiseerde doofblindenkamp werd door de deelnemers als groot succes beoordeeld.

overige artikelen

 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  De adviseurs hadden goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.

  Lees meer
 • Steun voor culturele sector in Fryslân

  Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân heeft aan SESAM academie een bijdrage toegekend van maximaal € 5.000. Vrijwilligersorganisaties in de culturele sector worden op aanvraag door SESAM geadviseerd en begeleid. 

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen