Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.


Speelotheek - september 2021

Onze organisatie moest professionaliseren en meer toekomstbestendig worden. Daarbij hebben twee SESAM-adviseurs ons geholpen. Ze waren kundig en betrokken. Ze fungeerden vaak als sparringpartner. Ze  kwamen regelmatig met andere visies en ideeën. Hun maatwerk heeft ons enorm geholpen. Nu weten we waar we staan, wat we moeten doen en welke stappen we nog (willen) zetten. We worden een stichting. Ze lieten ons zien wat daar allemaal bij hoort (statuten, bestuur, meerjarenbeleidsplan, fundingplan en vrijwilligersplannen). Dankzij de hulp van SESAM is het meer dan goed gelukt.
www.speelotheekhoograven.nl
Deze opdracht werd mogelijk gemaakt door Oranje Fonds

Huurdersbelangenvereniging - september 2021

De praktijkervaring van de adviseurs en de onderbouwing van hun advies was goud waard!

Stichting Leergeld - september 2021

Het werd tijd om onze visie aan te scherpen en heldere doelen te stellen. Daarnaast hadden we behoefte aan een meer toekomstbestendig organisatieplan en organisatieproces. De begeleiding door de SESAM-adviseurs heeft ons in staat gesteld beter naar onszelf als individuen en als vrijwilligersorganisatie te kijken. Het hele proces heeft ons bewuster en daadkrachtiger gemaakt.

Dierenasiel - juli 2021

Wij moesten meer beweging in het bestuur en in het team krijgen. De SESAM-adviseurs hebben toen onze organisatie op een gedegen wijze doorgelicht. Ze kwamen daarna met een verbetertraject en een gedegen planning. We hebben ervaren dat SESAM laagdrempelig is. Ze hebben veel kennis in huis en een scherpe blik voor wat de organisatie en de mensen die er in werken, nodig hebben.

Sportvereniging - juli 2021

Wij hadden meer focus nodig om ons eindresultaat te verbeteren. De SESAM-adviseurs die ons hielpen, waren mensen met veel kennis en praktijkervaring. Ze luisterden heel goed naar onze hulpvraag.  Ze wisten het allemaal goed te vertalen naar de praktijk. Nu hebben we een concreet actieplan.

Dorpsraad - juli 2021

We hebben goed samengewerkt met de SESAM adviseurs. Ze bleken te beschikken over gedegen kennis.

Doarpshûs - april 2021

Wij worstelden met financiële problemen. De SESAM-adviseurs hebben daar met een open blik naar gekeken. Hun overzicht en persoonlijke aanpak leidden vrij snel tot inzicht waar de pijnpunten lagen. En we zagen hoe we deze aan konden pakken. Zo hebben we redelijk vlot conclusies kunnen trekken en onze manier van denken aan kunnen passen.

Buurtcamping – december 2020

Wij worstelden met onze governance en de vraagstukken die daaruit voortkwamen. De SESAM-adviseurs hebben ons verder geholpen. Ze keken met ons mee. Door hun ondersteuning konden we een professionaliseringsslag maken. We hebben beslissingen genomen,  een aantal zaken uitgediept en vastgelegd. Het was heel prettig om gebruik te kunnen maken van ervaring en kennis, die de adviseurs op een persoonlijke en scherpzinnige manier ter beschikking konden stellen.

Stadsraad - december 2020

Bij ons was sprake van een té kritische houding. De SESAM-adviseurs hielpen ons als individuen om beter en anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken. De kritische houding naar elkaar werd verzacht. Zo is er meer openheid gekomen.

Buurtproject – augustus 2020

We waren als organisatie bezig na te denken hoe we verder moesten gaan. Het was fijn mensen te hebben die met ons mee konden denken en die richting konden geven aan het proces. Het contact was laagdrempelig. Ik kon makkelijk vragen stellen per mail of telefoon. We werden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Openluchttheater – augustus 2020

We hadden nieuwe inspiratie en ideeën nodig. Dan is het altijd goed om een frisse blik op je organisatie te laten werpen. Dat deden de SESAM-adviseurs. Hun betrokkenheid en deskundigheid was prima.

Muziekvereniging Excelsior Loo – augustus 2020

We zaten als bestuur met een aantal vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot fondsenwerving. We zochten onafhankelijk advies met een link naar kennis van verenigingen. Die vonden we bij SESAM. Hun adviseurs hielpen ons met een brainstormsessie en een presentatie over fondsenwerving. Dat bleek zeer nuttig.

Multi Functioneel Centrum – juli 2020

Ons bestuur had dringend advies nodig. De SESAM-adviseurs gaven een snelle en ter zake kundige objectieve analyse van de situatie en de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen. Ze hadden oog voor detail, voor dorpsgevoelens en voor andere meningen.

Grote waardering voor de snelle en accurate wijze waarop de adviseurs de bestuursleden hebben bijgestaan. Ze luisterden goed en bespraken diverse scenario’s. Ze hadden oog voor impact in de lokale samenleving.

Sociale onderneming - juli 2020

Onze organisatie was toe aan een verdere ontwikkeling. Tijd voor een nieuwe fase. Het is erg waardevol als dan iemand van buiten de organisatie dan met je meekijkt. Het advies van de SESAM-adviseurs was voor ons erg belangrijk om die volgende fase daadwerkelijk in te kunnen gaan.

De adviseurs waren zeer stimulerend. Ze hadden een goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.
De SESAM-adviseurs hebben ons goede en concrete adviezen gegeven, waardoor wij onze organisatie verder kunnen ontwikkelen.

Wijkraad - juni 2020 

Wij zaten met vragen over de toekomst. Onze SESAM-adviseur gaf de route voor ons proces aan en leverde ook inhoudelijk een waardevolle bijdrage. Hij legde tegenstellingen bloot op een gepaste wijze. Hij kon de hoofdlijnen blootleggen en de deelnemers stimuleren tot een goede bijdrage. Hij creëerde een omgeving van vertrouwen.

Kinderfonds - juni 2020

We zaten met vragen over hoe verder te gaan en welke prioriteiten we moesten stellen. Onze SESAM-adviseur heeft laten zien dat je die vragen vanuit meerdere gezichtspunten kunt benaderen. Dat levert extra informatie en aandachtspunten op.  Vervolgens konden we zelf verder aan de slag met de ontwikkelingen.

Paardrijden voor gehandicapten - mei 2020

We stonden op het punt van een fusie en hadden hulp nodig bij het businessplan en een sponsorplan. Dat leverde vragen op als: ‘wat is onze kracht, wat maakt ons bijzonder en wat moeten we anders of beter uitlichten om dit beter onder de aandacht te brengen?’

Het is fijn om in zo’n periode een onafhankelijke partij te hebben die met je meekijkt en je van advies voorziet. Die soms ongezouten een mening geeft, maar ook oprecht in korte tijd betrokken is bij waar jouw stichting voor staat. De SESAM-adviseurs hebben zich zelfs als ambassadeurs voor ons ingezet.
SESAM kwam op ons pad op aanraden van het lokale welzijnskwartier.

Dorpshuis - februari 2020

We zaten in een moeilijk proces met het aanvragen van subsidies. Toen kregen we hulp van een SESAM-adviseur. Zijn advies heeft ons enorm geholpen. Het heeft er in geresulteerd dat we het volledige subsidiebedrag hebben gekregen.

Vrijwilligers koepelorganisatie - januari 2020

De SESAM adviseur zorgde ervoor dat we niet bleven hangen in details. Zij hield de vaart erin en had voldoende aandacht voor alle deelnemers. Iedereen kwam aan bod. Zij heeft gespiegeld waar nodig en ons tips gegeven die praktisch en bruikbaar zijn in de praktijk.

Zorgcollectief - januari 2020

We hadden meer focus nodig. De SESAM-adviseurs die ons daarbij hielpen waren deskundig en vaardig.

Woongroep - januari 2020

We hadden een beter inzicht nodig om de diverse stadia van het proces van ons ouderinitiatief te kunnen overzien. De adviezen en het meedenken van de SESAM-adviseurs hebben daar aan bijgedragen. Met name het moreel versterken van het zelfvertrouwen en het stellen van kritische vragen waren inspirerend.

overige artikelen

 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen