Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

Steuntje, Tubbergen – augustus 2020

Het contact was laagdrempelig. Ik kon makkelijk vragen stellen per mail of telefoon. We werden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We vonden het fijn mensen te hebben die met ons meedenken en die richting hebben gegeven aan het proces hoe we verder gaan als organisatie.

Openluchttheater Valkenburg – augustus 2020

De betrokkenheid en deskundigheid van de adviseurs was prima. Het is altijd goed om zo nu en dan een blik van buiten naar binnen te halen voor nieuwe inspiratie en ideeën.

Muziekvereniging Excelsior Loo – augustus 2020

Onafhankelijk advies met toch een link naar kennis van verenigingen. Brainstormsessie hierdoor zeker succesvol en de presentatie met betrekking tot fondsenwerving zeer nuttig.

MFC de Driuwpôlle Woudsend – juli 2020

Grote waardering voor de snelle en accurate wijze waarop de adviseurs de bestuursleden hebben bijgestaan met een advies. Goed geluisterd en diverse scenario’s besproken, oog voor impact in de lokale samenleving.

SESAM adviseurs gaven een snelle en zakenkundige objectieve analyse van de situatie en de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen. Met oog voor detail, voor dorpsgevoelens, andere meningen.

Stichting Lansco - juli 2020

De adviseurs waren zeer stimulerend. Ze hadden goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.
Het is erg waardevol als iemand van buiten de organisatie met je meekijkt. Het advies van de adviseurs was voor onze organisatie erg belangrijk om een volgende fase in te kunnen. Zij hebben goede en concrete adviezen gegeven waardoor wij onze organisatie verder konden ontwikkelen.

Stichting Noordhoek Tilburg - juni 2020 

De SESAM adviseur geeft de route aan, levert een inhoudelijk waardevolle bijdrage. Legt tegenstellingen bloot op een gepaste wijze. Doorziet hoofdlijnen en stimuleert de deelnemers tot een goede bijdrage. Schept een omgeving van vertrouwen.

Kinderfonds Franniez - juni 2020

We hebben ervaren dat vanuit meerder en ander(e) gezichtspunten benaderen extra informatie / aandachtspunten geeft, zodat we vervolgens zelf verder kunnen gaan met ontwikkelingen en prioriteiten kunnen geven.

Stichting Puntenburg - mei 2020

SESAM kwam op ons pad op aanraden door het lokale welzijnskwartier. Ze kwamen toen we net op het punt van een fusie stonden en hebben ons vooral bij het businessplan en sponsorplan geholpen. Wat is onze kracht, wat maakt ons bijzonder en wat moeten we anders of beter uitlichten om dit beter onder de aandacht te brengen. 
Het is fijn om  in zo’n periode een onafhankelijke partij te hebben die met je meekijkt en van advies voorziet. Soms ongezouten hun mening geeft, maar ook oprecht in korte tijd betrokken is bij waar je als stichting voor staat en zelfs als ambassadeurs zich ingezet hebben.

Dorpshuis de Gearhing - februari 2020

Het advies heeft ons enorm geholpen in een moeilijk proces van subsidies aanvragen. De hulp van SESAM academie heeft er in geresulteerd dat we het volledige subsidiebedrag hebben gekregen.

Agora - januari 2020

De adviseur had voldoende aandacht voor alle deelnemers; iedereen kwam aan bod. Toch bleven we niet hangen in details, zij hield de vaart erin! Zij heeft gespiegeld waar nodig en de gegeven tips zijn praktisch en bruikbaar in de praktijk.

Zorgcollectief Noord-Oost Veluwe - januari 2020

De adviseurs waren deskundig en vaardig. We hebben meer focus gekregen. 

Woongroep Huizer-maatjes - januari 2020

De adviezen en het meedenken van de adviseurs hebben zeker invloed gehad op het beter overzien van de diverse stadia van het proces van ons ouderinitiatief, met name het moreel versterken van het zelfvertrouwen en het stellen van kritische vragen zijn inspirerend geweest.

overige artikelen

 • Steun voor culturele sector in Fryslân

  Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân heeft aan SESAM academie een bijdrage toegekend van maximaal € 5.000. Vrijwilligersorganisaties in de culturele sector worden op aanvraag door SESAM geadviseerd en begeleid. 

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Mensen Maken Nederland

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen