Actueel

Uit de adviespraktijk

Gemeente Zwartewaterland heeft cultuurinstellingen uit de gemeente uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. In vervolg daarop werden enquêtes uitgezet waarin de problemen nader werden verkend. 

De gemeente heeft daarop SESAM academie gevraagd een aantal workshops te ontwikkelen en aan te bieden op gebied van bestuurs- en organisatiezaken (organistievormen, samenwerking, fusie e.a.), fondsenwerving, vrijwilligers en ledenwerving, financiën en media en PR. 

 "We hebben de indruk dat een behoorlijk aantal organisaties hier inderdaad praktisch mee aan de slag kan. De workshops waren een goede aanvulling op het gemeentelijke cultuurbeleid. De gemeente Zwartewaterland wil de besturen en vrijwilligers van de lokale culturele organisaties faciliteren met kennis en vaardigheden, zodat ze hun activiteiten kunnen blijven uitvoeren en eventueel zelfs kunnen verbreden en/of versterken."   

overige artikelen

 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks