Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

Leefcoach, Vijf - november 2022

SESAM academie levert uitstekende diensten, op maat gemaakt. De adviseur was vakkundig en professioneel. De cursus was volledig aangepast aan de behoeftes van de groep.


Culturele Apotheek - augustus 2022

Onze organisatie was ontzettend in ontwikkeling op het moment dat we Sesam inschakelden. Het is heel fijn dat je als vrijwilligersorganisatie in ontwikkeling een beroep kunt doen op ervaren adviseurs die met je meedenken op die onderdelen waar je zelf weinig expertise hebt.

Hospice Het Alteveer - mei 2022

De adviseur begreep de materie goed, was aangenaam in omgang en begeleiding, gebruikte aansprekende technieken en hield ons op het rechte pad in de discussie.

Goud van Noord - april 2022

Gisteravond namen we afscheid van 'onze' SESAM adviseurs Marja Molenaar en Els Driessen. Zij konden hun werk doen dankzij de investering die Fons Franciscus wilde doen. Ze zijn verdeeld over een periode van ruim twee jaar met ons opgetrokken en hebben hun kennis, kunde, ervaring, denkkracht en tijd geïnvesteerd in Goud van Noord. 
Dat leverde mooie dingen op. Ze pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had. Zo zijn we na een enorme groeispurt uitgegroeid tot een stevige en professionele organisatie met een meerjarenprogramma dat er mag zijn.

Licht op Vianen - januari 2022

Deze kennis en aanpak was precies wat ik nodig had. De adviseur heeft de processen met mij doorgenomen zonder mij een gevoel onkunde te geven. Ik zag er tegen op om “hulp” te zoeken maar ben er nu erg blij mee.

Jongerenvereniging SoWhat - januari 2022

Stappen maken binnen uw organisatie? SESAM academie helpt organisaties groot en klein vervolgstappen te zetten in hun bedrijfsvoering.

ADRA - januari 2022

SESAM adviseurs zijn professionele, toegewijde en zeer bekwame mensen die je organisatie verder helpen.

SportUtrecht - december 2021

Voor advisering op het gebied van mediation bij conflicten, financiële vraagstukken en organisatievraagstukken heeft SportUtrecht een uitstekende samenwerking met SESAM. De adviseurs van SESAM zijn betrokken, deskundig en respectvol.

Speelotheek - september 2021

Onze organisatie moest professionaliseren en meer toekomstbestendig worden. Daarbij hebben twee SESAM-adviseurs ons geholpen. Ze waren kundig en betrokken. Ze fungeerden vaak als sparringpartner. Ze  kwamen regelmatig met andere visies en ideeën. Hun maatwerk heeft ons enorm geholpen. Nu weten we waar we staan, wat we moeten doen en welke stappen we nog (willen) zetten. We worden een stichting. Ze lieten ons zien wat daar allemaal bij hoort (statuten, bestuur, meerjarenbeleidsplan, fundingplan en vrijwilligersplannen). Dankzij de hulp van SESAM is het meer dan goed gelukt.
www.speelotheekhoograven.nl
Deze opdracht werd mogelijk gemaakt door Oranje Fonds

Huurdersbelangenvereniging - september 2021

De praktijkervaring van de adviseurs en de onderbouwing van hun advies was goud waard!

Stichting Leergeld - september 2021

Het werd tijd om onze visie aan te scherpen en heldere doelen te stellen. Daarnaast hadden we behoefte aan een meer toekomstbestendig organisatieplan en organisatieproces. De begeleiding door de SESAM-adviseurs heeft ons in staat gesteld beter naar onszelf als individuen en als vrijwilligersorganisatie te kijken. Het hele proces heeft ons bewuster en daadkrachtiger gemaakt.

Dierenasiel - juli 2021

Wij moesten meer beweging in het bestuur en in het team krijgen. De SESAM-adviseurs hebben toen onze organisatie op een gedegen wijze doorgelicht. Ze kwamen daarna met een verbetertraject en een gedegen planning. We hebben ervaren dat SESAM laagdrempelig is. Ze hebben veel kennis in huis en een scherpe blik voor wat de organisatie en de mensen die er in werken, nodig hebben.

Sportvereniging - juli 2021

Wij hadden meer focus nodig om ons eindresultaat te verbeteren. De SESAM-adviseurs die ons hielpen, waren mensen met veel kennis en praktijkervaring. Ze luisterden heel goed naar onze hulpvraag.  Ze wisten het allemaal goed te vertalen naar de praktijk. Nu hebben we een concreet actieplan.

Dorpsraad - juli 2021

We hebben goed samengewerkt met de SESAM adviseurs. Ze bleken te beschikken over gedegen kennis.

Doarpshûs - april 2021

Wij worstelden met financiële problemen. De SESAM-adviseurs hebben daar met een open blik naar gekeken. Hun overzicht en persoonlijke aanpak leidden vrij snel tot inzicht waar de pijnpunten lagen. En we zagen hoe we deze aan konden pakken. Zo hebben we redelijk vlot conclusies kunnen trekken en onze manier van denken aan kunnen passen.

Buurtcamping – december 2020

Wij worstelden met onze governance en de vraagstukken die daaruit voortkwamen. De SESAM-adviseurs hebben ons verder geholpen. Ze keken met ons mee. Door hun ondersteuning konden we een professionaliseringsslag maken. We hebben beslissingen genomen,  een aantal zaken uitgediept en vastgelegd. Het was heel prettig om gebruik te kunnen maken van ervaring en kennis, die de adviseurs op een persoonlijke en scherpzinnige manier ter beschikking konden stellen.

Stadsraad - december 2020

Bij ons was sprake van een té kritische houding. De SESAM-adviseurs hielpen ons als individuen om beter en anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken. De kritische houding naar elkaar werd verzacht. Zo is er meer openheid gekomen.

Buurtproject – augustus 2020

We waren als organisatie bezig na te denken hoe we verder moesten gaan. Het was fijn mensen te hebben die met ons mee konden denken en die richting konden geven aan het proces. Het contact was laagdrempelig. Ik kon makkelijk vragen stellen per mail of telefoon. We werden goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Openluchttheater – augustus 2020

We hadden nieuwe inspiratie en ideeën nodig. Dan is het altijd goed om een frisse blik op je organisatie te laten werpen. Dat deden de SESAM-adviseurs. Hun betrokkenheid en deskundigheid was prima.

Muziekvereniging Excelsior Loo – augustus 2020

We zaten als bestuur met een aantal vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot fondsenwerving. We zochten onafhankelijk advies met een link naar kennis van verenigingen. Die vonden we bij SESAM. Hun adviseurs hielpen ons met een brainstormsessie en een presentatie over fondsenwerving. Dat bleek zeer nuttig.

Multi Functioneel Centrum – juli 2020

Ons bestuur had dringend advies nodig. De SESAM-adviseurs gaven een snelle en ter zake kundige objectieve analyse van de situatie en de mogelijkheden om veranderingen aan te brengen. Ze hadden oog voor detail, voor dorpsgevoelens en voor andere meningen.

Grote waardering voor de snelle en accurate wijze waarop de adviseurs de bestuursleden hebben bijgestaan. Ze luisterden goed en bespraken diverse scenario’s. Ze hadden oog voor impact in de lokale samenleving.

Sociale onderneming - juli 2020

Onze organisatie was toe aan een verdere ontwikkeling. Tijd voor een nieuwe fase. Het is erg waardevol als dan iemand van buiten de organisatie dan met je meekijkt. Het advies van de SESAM-adviseurs was voor ons erg belangrijk om die volgende fase daadwerkelijk in te kunnen gaan.

De adviseurs waren zeer stimulerend. Ze hadden een goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.
De SESAM-adviseurs hebben ons goede en concrete adviezen gegeven, waardoor wij onze organisatie verder kunnen ontwikkelen.

Wijkraad - juni 2020 

Wij zaten met vragen over de toekomst. Onze SESAM-adviseur gaf de route voor ons proces aan en leverde ook inhoudelijk een waardevolle bijdrage. Hij legde tegenstellingen bloot op een gepaste wijze. Hij kon de hoofdlijnen blootleggen en de deelnemers stimuleren tot een goede bijdrage. Hij creëerde een omgeving van vertrouwen.

Kinderfonds - juni 2020

We zaten met vragen over hoe verder te gaan en welke prioriteiten we moesten stellen. Onze SESAM-adviseur heeft laten zien dat je die vragen vanuit meerdere gezichtspunten kunt benaderen. Dat levert extra informatie en aandachtspunten op.  Vervolgens konden we zelf verder aan de slag met de ontwikkelingen.

Paardrijden voor gehandicapten - mei 2020

We stonden op het punt van een fusie en hadden hulp nodig bij het businessplan en een sponsorplan. Dat leverde vragen op als: ‘wat is onze kracht, wat maakt ons bijzonder en wat moeten we anders of beter uitlichten om dit beter onder de aandacht te brengen?’

Het is fijn om in zo’n periode een onafhankelijke partij te hebben die met je meekijkt en je van advies voorziet. Die soms ongezouten een mening geeft, maar ook oprecht in korte tijd betrokken is bij waar jouw stichting voor staat. De SESAM-adviseurs hebben zich zelfs als ambassadeurs voor ons ingezet.
SESAM kwam op ons pad op aanraden van het lokale welzijnskwartier.

Dorpshuis - februari 2020

We zaten in een moeilijk proces met het aanvragen van subsidies. Toen kregen we hulp van een SESAM-adviseur. Zijn advies heeft ons enorm geholpen. Het heeft er in geresulteerd dat we het volledige subsidiebedrag hebben gekregen.

Vrijwilligers koepelorganisatie - januari 2020

De SESAM adviseur zorgde ervoor dat we niet bleven hangen in details. Zij hield de vaart erin en had voldoende aandacht voor alle deelnemers. Iedereen kwam aan bod. Zij heeft gespiegeld waar nodig en ons tips gegeven die praktisch en bruikbaar zijn in de praktijk.

Zorgcollectief - januari 2020

We hadden meer focus nodig. De SESAM-adviseurs die ons daarbij hielpen waren deskundig en vaardig.

Woongroep - januari 2020

We hadden een beter inzicht nodig om de diverse stadia van het proces van ons ouderinitiatief te kunnen overzien. De adviezen en het meedenken van de SESAM-adviseurs hebben daar aan bijgedragen. Met name het moreel versterken van het zelfvertrouwen en het stellen van kritische vragen waren inspirerend.

overige artikelen

 • Blog: Concurrentie

  “Hoe kan ik de samenwerking met die vereniging verbeteren?” vraagt een welzijnswerker mij. Wat hij precies bedoelt? Nou, die vereniging wil haar leden niet naar de activiteiten sturen die hij organiseert. Ze maken er alleen melding van in het verenigingsblad. Dat is een interessante visie. 

  Lees meer
 • Opleidingen voor besturen van de reddingsbrigades

  Alweer twee jaar verzorgen wij voor de Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) opleidingen voor besturen van lokale reddingsbrigades. Het doel van de opleidingen is besturen te versterken in hun taken en zijn in een prettige samenwerking met het landelijk bureau tot stand gekomen. 

  Lees meer
 • Stichting Dagbesteding ABEL in Rijen

  Als je werkt in de zorg- en welzijnssector met mensen met een (lichte) vorm van dementie en andere lichamelijke en/of geestelijke zorgvragen zie je vaak allerlei dingen die anders en beter georganiseerd kunnen worden. Zo ook de twee oprichtsters van stichting Dagbesteding ABEL. 

  Lees meer
 • Kom jij het bestuur van SESAM versterken?

  Zoek jij een plaats waar je maatschappelijk van betekenis kunt zijn? Dan hebben we een prima plek voor jou: word bestuurslid bij de SESAM academie. SESAM is een vrijwilligersorganisatie, met één parttime beroepskracht en een directeur. Circa 75 enthousiaste SESAM adviseurs ondersteunen met hun kennis en kunde maatschappelijke organisaties die werken met vrijwilligers.

  Lees meer
 • SESAM vernieuwt!

  Het bestuur van SESAM presenteert met veel plezier de nieuwe directeur van de organisatie: Rob de Vries. Rob is al enige jaren actief als SESAM adviseur. Samen met het grotendeels vernieuwde bestuur heeft Rob de Vries het werken aan externe relaties tot speerpunt benoemd.
   

  Lees meer
 • Voortzetting samenwerking met RCOAK

  Sinds vorig jaar werkt SESAM met veel plezier samen met Stichting RCOAK. Stichting RCOAK – fonds voor een menswaardig bestaan – is een Amsterdams vermogensfonds dat al meer dan 420 jaar actief is in onze hoofdstad. Zij versterken organisaties en initiatieven gericht op ouderen in heel Nederland, en op Amsterdammers in bestaansonzekerheid.

  Lees meer
 • Viering dertig jaar Home-Start

  Op 2 november is het dertigjarig bestaan van Home-Start Nederland gevierd in het bijzijn van Koningin Máxima. SESAM academie is sinds 2013 betrokken bij het programma, dat ouders steunt met lichte, alledaagse opvoedvragen. Meer dan 160 gemeenten zetten Home-Start in binnen hun lokale jeugdbeleid als vorm van pedagogische hulp. 

  Lees meer
 • Een nieuwe focus op het sociale domein

  Dorpswerk Noord-Holland is een provinciale vereniging van dorpshuizen en dorpsraden die subsidie ontvangt van de provincie. De afgelopen jaren was de ondersteuning van hun leden met name gericht op het opstellen van dorpsvisies (bereikbaarheid, verkeersveiligheid etc.) en het verduurzamen van de dorpshuizen.

  Lees meer
 • Zet jullie sociale initiatief zich in voor mentale gezondheid?

  Lees meer
 • En fonds voor bewonersinitiatieven

  Lees meer
 • Blog: Harmonie St Gerardus Heerlen: daar zit muziek in!

  "Het traject met de leden en de SESAM adviseurs en de eerste resultaten van de stappen die zijn gezet, gaven nieuwe energie. De brainstormsessie gaf nieuwe inzichten waarmee het bestuur voortvarend aan het werk ging".

  Lees meer
 • Blog: 'Het is zoals het aan het worden is'

  "Je herkent onmiddellijk aan de titel dat het een spreuk van LOESJE is. Het prikkelt en zet je even anders aan het denken. Voor ons, Willem Lenderink en Elly Smits, adviseurs van de SESAM Academie was onze betrokkenheid bij Loesje een ervaring in die lijn." 

  Lees meer
 • Veerkracht van vrijwilligers in ons jaarverslag

  Over het afgelopen jaar vertellen we u graag meer in ons jaarverslag SESAM in Beeld. We blikken we terug op een nog steeds wat roerig jaar, waarin het vrijwilligersorganisaties moeite kost om leden te werven en te behouden, of om nieuwe vrijwilligers te vinden. Toch kunnen we met z'n allen trots zijn op de veerkracht van vrijwilligers. In het jaarverslag leest u dan ook over mooie projecten zoals inloophuis Goud voor Noord en ADRA Nederland.

   

  Lees meer
 • Blog: 'Terugblik van een ex-SESAM-adviseur'

  "Een mens sluit vele hoofdstukken in zijn of haar leven af om dan vervolgens met nieuwe energie weer aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Bij toeval bracht ik in 2014 een bezoek aan de website van SESAM academie, werd geprikkeld om me aan te melden, werd aangenomen en eind 2022 sloot ik het hoofdstuk bij SESAM weer af. In een moment van reflectie zet ik op een rij wat deze periode als SESAM-adviseur mij gebracht heeft."

  Lees meer
 • Blog: "Profilering bleek de kern van het werk'

  "In september 2020 wordt aan SESAM gevraagd of zij behulpzaam kan zijn bij de versterking van het kernteam van het BIC (Bezinnings- en Inspiratie Centrum) in Lochem. De vraag is als volgt geformuleerd: we zijn op zoek naar en hebben hulp nodig bij professionalisering van de organisatie en bij het vinden van een goede structuur met een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij het vrijwilligersbeleid, PR-plan, begroting, algemeen beleid en werving van vrijwilligers."

  Lees meer
 • Blog: 'SESAM pleit voor deskundige vertrouwenspersonen voor Vrijwilligers'

  "Vrijwilligers, met name in de informele zorg en maatschappelijke hulpverlening krijgen regelmatig te maken met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en pesten. Als de organisatie dit ongewenste gedrag niet herkent en erkent, stopt de vrijwilliger. De cultuur binnen de organisatie verbetert dan waarschijnlijk ook niet."

  Lees meer
 • Blog: 'Op weg naar een sterk bestuur'

  "Iedere keer als ik aan een nieuwe opdracht begin ben ik benieuwd. Welke mensen zal ik ontmoeten? Wat zijn hun vragen nu echt? Zou het lukken een tijdje mee op te lopen met deze organisatie en daarna afscheid te nemen met een goed gevoel? "

  Lees meer
 • Inzicht en steun voor De emigratie generatie

  Lees meer
 • Blog: 'Vrijwilligen' is een nieuw Belgisch werkwoord

  "Ik interview als vrijwilligster veel mensen die zich inzetten voor hun omgeving, hun buurt en hun passie. Zij vertellen me wat ze belangrijk vinden, waar ze aan hechten en waar ze trots op zijn. Met hun inzet verrijken zij het leven van anderen en vaak tot hun eigen verbazing ook hun eigen leven."

  Lees meer
 • Blog: Bestuursleed

  "Nederland kent ongeveer 162.580 stichtingen en 140.500 verenigingen. Deze verenigingen worden bestuurd door, normaal gesproken, drie of meer bestuursleden. Dat zijn minimaal 909.240 mensen op ruim genomen 13.000.000 volwassenen. Als regiocoördinator adviesaanvragen Zuid-Nederland kom ik bestuursperikelen zeer frequent tegen."

  Lees meer
 • Van koudwatervrees naar het vormen van een stichting

  2019, nog voor Corona. Een aantal enthousiaste vrouwen organiseert activiteiten voor de Antilliaanse Gemeenschap in hun woonplaats. Dat willen ze meer body geven door een stichting te vormen. De opbouwwerker, die de groep ondersteunt, informeert of SESAM hier iets bij kan betekenen. SESAM-adviseur Annet Schreurs vertelt meer over dit traject.

  Lees meer
 • Blog: Help, vrijwilligers gezocht!

  "Als SESAM-adviseur kom ik regelmatig bij organisaties die zitten te springen om vrijwilligers. Dat herken ik uit mijn pré-pensionada leven, waar ik als directeur van Telehulpverlening Limburg 24/7 bereikbaarheid moest realiseren met vrijwilligers. Vooral de nachtdiensten waren, begrijpelijk, niet erg populair. "

  Lees meer
 • Wat een handreiking kan doen

  Bij een muziekvereniging in Zuidwest Nederland heeft de coronaperiode er flink ingehakt. Het ledenbestand stond al jaren onder druk, maar tussen 2020 en 2022 halveerde het. De vereniging dreigde ten onder te gaan: de slagwerkgroep en het opleidingsorkest zijn al opgeheven en de opleiding tot muzikant moest worden beëindigd. De sfeer binnen de vereniging was er ook niet beter op geworden.

  Lees meer
 • Blog: Gezelligheid, inspiratie en verdienmodellen

  "Na een zeer lang verblijf in Frankrijk, waar de zomer nog net wat warmer was dan in Nederland (de temperatuur tikte maar liefst 41 graden aan) ben ik weer in Nederland en volop bezig met de SESAM Academie." 

  Lees meer
 • Gezocht: twee actieve bestuursleden

  Ben jij iemand die weet wat er in de samenleving speelt? Heb je affiniteit met advieswerk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ben je breed georiënteerd? SESAM Academie zoekt twee actieve bestuursleden die zich willen inzetten voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Goud van Noord: 'Een adviseur van buiten kan het proces borgen'

  Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar ‘Rotterdams goud’. Wat hun drijft is talenten ontdekken, ontwikkelen en zich voor deze mensen inzetten. In het kader van onze samenwerking met Fonds Fransiscus hebben we bij Goud van Noord een adviesproject uitgevoerd.

  Lees meer
 • Muziekverenigingen in het nauw

  SESAM werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), een belangenorganisatie voor instrumentele amateurmuziek in Nederland. Via onze SESAM adviseurs helpen we op die manier muziekorganisaties 'in het nauw', doordat zij bijvoorbeeld steeds minder leden hebben.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen