Sesamacademie Nieuwsbrief
Bekijk in de browser
logo Sesam

SESAM Nieuwsflits

Februari 2024
Cultuur-schakel biedt uitkomst

Cultuur-schakel biedt uitkomst

Uit de adviespraktijk
Mensen uit een niet-westerse cultuur met een migratie-achtergrond ervaren drempels bij het vinden van de juiste toegang tot aanbieders van diverse vormen van zorg. 
In Leeuwarden zien vijf Somalische vrouwen een mogelijke oplossing om deze drempels te verlagen of zelfs weg te nemen. Met de Cultuur-schakel vormen zij een loket tussen de in deze context bedoelde groepen mensen en (publieke) instituties. 

De Raad van Toezicht draait!

Hoe vind je vrijwilligers om deel te nemen aan de Raad van Toezicht? Voor die uitdaging stond de Stichting iQ+ begin 2023. Ze vroegen de SESAM om hulp. SESAM had de stichting het jaar daarvoor al geholpen om een nieuwe structuur te vinden. Die samenwerking was goed bevallen. 
De SESAM-adviseurs maakten gebruik van hun brede netwerk en zo werden er 3 leden voor de RvT gevonden. De voorzittersfunctie bleef nog even vacant en werd ad interim door een SESAM-adviseur ingevuld. Na een half jaar zochten we samen gericht naar een voorzitter. Die werd gevonden en in die speurtocht vonden we ook een vijfde lid RvT. Nu heeft iQ+ een volledige en volwaardige RvT.
Zo kunnen ze het nieuwe jaar goed beginnen!

Effectief meepraten & lobbyen

Effectief meepraten & lobbyen

Oranje Fonds organiseerde een webinar Effectief meepraten & lobbyen bij gemeente of ministerie. Deze webinar is online te bekijken.   

Kennisboostweek-sessies

Kennisboostweek-sessies

De Kennisboostweek Vrijwilligerswerk van NOV was goed bezocht.  Kijk of lees hier sessies terug.
De volgende KBW staat al gepland op 18 t/m 22 maart! Heb je een idee of wens voor een bepaald thema, of heb je zelf expertise op een bepaald thema? Geef het hier door!
De kennis van de één is de oplossing voor de ander.

Lokaal samenwerken: een leidraad

De speciale uitgave Lokaal Samenwerken van Samen Ouder Worden biedt een leidraad voor iedereen die duurzame lokale samenwerking wil opstarten of versterken. Naast redenen om samen te werken, wordt beschreven hoe vitaal samenwerken op gang komt en hoe dit kan worden geborgd. 
De publicatie is bestemd voor iedereen die lokaal aan de slag gaat met het opzetten, vormgeven, versterken of vernieuwen van samenwerking in het sociaal domein. Of je nu uitvoerder of beleidsmaker bent of beroepskracht of vrijwilliger.
 

Vrijwilligersvergoeding 2024

Vrijwilligersvergoeding 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Eerste Kamer toegezegd om nog eens te kijken naar de mogelijkheid om de vrijgestelde vrijwilligersvergoeding te verhogen. Een onkostenvergoeding voor een vrijwilliger is vrijgesteld tot een bedrag van € 190 per maand en € 1.900 per jaar. De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd. De maxima voor 2024 stijgen daardoor naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand.
Als een vrijwilliger meer kosten maakt, dan kunnen de hogere werkelijke kosten altijd onbelast vergoed worden.


Facebook

LinkedIn

Twitter

logo Sesam
Afmelden voor mailings
7321 CD Apeldoorn | Deventerstraat 130 c | 055 360 29 16 | info@sesamacademie.nl