SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau van ruim 75 gemotiveerde vrijwilligers. SESAM adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring. Zij  zetten hun expertise belangeloos in voor vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen of burgerinitiatieven. De landelijke dekking van SESAM academie zorgt ervoor, dat er altijd een SESAM adviseur in de buurt is om u te ondersteunen.

'We doen het samen! Festival' inspirerend en veelzijdig

lees meer...

Muziek Jong voor Oud, gouden formule

De stichting organiseert concerten door jonge musici van het conservatorium in zorginstellingen. De stichting wil geen financiële drempels opwerpen en houdt om die reden de kosten van concerten laag. De vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. 

 

lees meer...

Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

lees meer...
© 2015 - SESAM academie