Het besturen van een vereniging of stichting is een mooie uitdaging. Wat doe je aan een vergrijzend ledenbestand? Hoe verwerf je meer inkomsten? Via fondsen? Subsidies misschien? Een donateursbeleid?

Lastig zijn vragen als: wat willen we met onze organisatie? Hoe ziet de club er over 5 jaar uit?
Hoe kunnen we onze vaardigheden ontwikkelen? Een vergadertraining? Hoe ontwerpen we een communicatieplan? Kunnen we onze marketingvaardigheden verbeteren? Hoe werven we vrijwilligers of medewerkers?

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag. Pestgedrag: wat doe je daaraan? Ongewenste intimiteiten? In deze tijd heeft jouw organisatie een vertrouwenspersoon nodig.
Wat moeten we met allerlei wettelijke regelingen? De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) bijvoorbeeld? Of de privacywetgeving (AVG)?
Hoe zit het met onze persoonlijke aansprakelijkheid? 

Gelukkig is er een organisatie die jouw club kan helpen. SESAM wil vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen graag met professioneel advies terzijde staan. Ervaren en deskundige adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Je betaalt alleen een geringe vergoeding voor de overhead. Welke organisatie dat is?
SESAM academie!

Vertrouwenspersoon, hard nodig!

Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

lees meer...

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

"De SESAM adviseurs pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had."

lees meer...

Oranje Fonds project in Limburg

Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

lees meer...
© 2015 - SESAM academie