Het besturen van een vereniging of stichting is een mooie uitdaging. Wat doe je aan een vergrijzend ledenbestand? Hoe verwerf je meer inkomsten? Via fondsen? Subsidies misschien? Een donateursbeleid?

Lastig zijn vragen als: wat willen we met onze organisatie? Hoe ziet de club er over 5 jaar uit?
Hoe kunnen we onze vaardigheden ontwikkelen? Een vergadertraining? Hoe ontwerpen we een communicatieplan? Kunnen we onze marketingvaardigheden verbeteren? Hoe werven we vrijwilligers of medewerkers?

Daarnaast is er steeds meer aandacht voor ongewenst gedrag. Pestgedrag: wat doe je daaraan? Ongewenste intimiteiten? Moeten we een vertrouwenspersoon aanstellen?
Wat moeten we met allerlei wettelijke regelingen? De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen (WBTR) bijvoorbeeld? Of de privacywetgeving (AVG)?
Hoe zit het met onze persoonlijke aansprakelijkheid? 

Gelukkig is er een organisatie die jouw club kan helpen. SESAM wil vrijwilligersorganisaties en sociale ondernemingen graag met professioneel advies terzijde staan. Ervaren en deskundige adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Je betaalt alleen een geringe vergoeding voor de overhead. Welke organisatie dat is?
SESAM academie!

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

"Deze kennis en aanpak was precies wat ik nodig had. De adviseur heeft de processen met mij doorgenomen zonder mij een gevoel onkunde te geven. Ik zag er tegen op om hulp te zoeken maar ben er nu erg blij mee."

lees meer...

Oranje Fonds project in Limburg

Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

lees meer...

Delft bloeit als nooit tevoren

"Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

lees meer...
© 2015 - SESAM academie