Actueel

Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

Het buurthuis zoekt nieuwe bestuursleden en schakelt SESAM academie in. De SESAM adviseur organiseert een workshop Goed Besturen in het buurthuis waarbij vooraf wordt aangegeven dat het werven van bestuursleden mede een doel is van de workshop. Potentiele bestuurders worden zo uitgedaagd om mee te denken over het buurthuis en de waarden van het buurthuis. 
De SESAM adviseur voerde naast gesprekken met alle betrokkenen ook gesprekken met afzonderlijke (kandidaat) bestuursleden. De gesprekken droegen ertoe bij dat de mentaliteit veranderde.
Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

overige artikelen

 • Zet jullie sociale initiatief zich in voor mentale gezondheid?

  Lees meer
 • En fonds voor bewonersinitiatieven

  Lees meer
 • Blog: Harmonie St Gerardus Heerlen: daar zit muziek in!

  "Het traject met de leden en de SESAM adviseurs en de eerste resultaten van de stappen die zijn gezet, gaven nieuwe energie. De brainstormsessie gaf nieuwe inzichten waarmee het bestuur voortvarend aan het werk ging".

  Lees meer
 • Blog: 'Het is zoals het aan het worden is'

  "Je herkent onmiddellijk aan de titel dat het een spreuk van LOESJE is. Het prikkelt en zet je even anders aan het denken. Voor ons, Willem Lenderink en Elly Smits, adviseurs van de SESAM Academie was onze betrokkenheid bij Loesje een ervaring in die lijn." 

  Lees meer
 • Veerkracht van vrijwilligers in ons jaarverslag

  Over het afgelopen jaar vertellen we u graag meer in ons jaarverslag SESAM in Beeld. We blikken we terug op een nog steeds wat roerig jaar, waarin het vrijwilligersorganisaties moeite kost om leden te werven en te behouden, of om nieuwe vrijwilligers te vinden. Toch kunnen we met z'n allen trots zijn op de veerkracht van vrijwilligers. In het jaarverslag leest u dan ook over mooie projecten zoals inloophuis Goud voor Noord en ADRA Nederland.

   

  Lees meer
 • Blog: 'Terugblik van een ex-SESAM-adviseur'

  "Een mens sluit vele hoofdstukken in zijn of haar leven af om dan vervolgens met nieuwe energie weer aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Bij toeval bracht ik in 2014 een bezoek aan de website van SESAM academie, werd geprikkeld om me aan te melden, werd aangenomen en eind 2022 sloot ik het hoofdstuk bij SESAM weer af. In een moment van reflectie zet ik op een rij wat deze periode als SESAM-adviseur mij gebracht heeft."

  Lees meer
 • Blog: "Profilering bleek de kern van het werk'

  "In september 2020 wordt aan SESAM gevraagd of zij behulpzaam kan zijn bij de versterking van het kernteam van het BIC (Bezinnings- en Inspiratie Centrum) in Lochem. De vraag is als volgt geformuleerd: we zijn op zoek naar en hebben hulp nodig bij professionalisering van de organisatie en bij het vinden van een goede structuur met een verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt ondersteuning gezocht bij het vrijwilligersbeleid, PR-plan, begroting, algemeen beleid en werving van vrijwilligers."

  Lees meer
 • Blog: 'SESAM pleit voor deskundige vertrouwenspersonen voor Vrijwilligers'

  "Vrijwilligers, met name in de informele zorg en maatschappelijke hulpverlening krijgen regelmatig te maken met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en pesten. Als de organisatie dit ongewenste gedrag niet herkent en erkent, stopt de vrijwilliger. De cultuur binnen de organisatie verbetert dan waarschijnlijk ook niet."

  Lees meer
 • Blog: 'Op weg naar een sterk bestuur'

  "Iedere keer als ik aan een nieuwe opdracht begin ben ik benieuwd. Welke mensen zal ik ontmoeten? Wat zijn hun vragen nu echt? Zou het lukken een tijdje mee op te lopen met deze organisatie en daarna afscheid te nemen met een goed gevoel? "

  Lees meer
 • Inzicht en steun voor De emigratie generatie

  Lees meer
 • Blog: 'Vrijwilligen' is een nieuw Belgisch werkwoord

  "Ik interview als vrijwilligster veel mensen die zich inzetten voor hun omgeving, hun buurt en hun passie. Zij vertellen me wat ze belangrijk vinden, waar ze aan hechten en waar ze trots op zijn. Met hun inzet verrijken zij het leven van anderen en vaak tot hun eigen verbazing ook hun eigen leven."

  Lees meer
 • Blog: Bestuursleed

  "Nederland kent ongeveer 162.580 stichtingen en 140.500 verenigingen. Deze verenigingen worden bestuurd door, normaal gesproken, drie of meer bestuursleden. Dat zijn minimaal 909.240 mensen op ruim genomen 13.000.000 volwassenen. Als regiocoördinator adviesaanvragen Zuid-Nederland kom ik bestuursperikelen zeer frequent tegen."

  Lees meer
 • Van koudwatervrees naar het vormen van een stichting

  2019, nog voor Corona. Een aantal enthousiaste vrouwen organiseert activiteiten voor de Antilliaanse Gemeenschap in hun woonplaats. Dat willen ze meer body geven door een stichting te vormen. De opbouwwerker, die de groep ondersteunt, informeert of SESAM hier iets bij kan betekenen. SESAM-adviseur Annet Schreurs vertelt meer over dit traject.

  Lees meer
 • Blog: Help, vrijwilligers gezocht!

  "Als SESAM-adviseur kom ik regelmatig bij organisaties die zitten te springen om vrijwilligers. Dat herken ik uit mijn pré-pensionada leven, waar ik als directeur van Telehulpverlening Limburg 24/7 bereikbaarheid moest realiseren met vrijwilligers. Vooral de nachtdiensten waren, begrijpelijk, niet erg populair. "

  Lees meer
 • Wat een handreiking kan doen

  Bij een muziekvereniging in Zuidwest Nederland heeft de coronaperiode er flink ingehakt. Het ledenbestand stond al jaren onder druk, maar tussen 2020 en 2022 halveerde het. De vereniging dreigde ten onder te gaan: de slagwerkgroep en het opleidingsorkest zijn al opgeheven en de opleiding tot muzikant moest worden beëindigd. De sfeer binnen de vereniging was er ook niet beter op geworden.

  Lees meer
 • Blog: Gezelligheid, inspiratie en verdienmodellen

  "Na een zeer lang verblijf in Frankrijk, waar de zomer nog net wat warmer was dan in Nederland (de temperatuur tikte maar liefst 41 graden aan) ben ik weer in Nederland en volop bezig met de SESAM Academie." 

  Lees meer
 • Gezocht: twee actieve bestuursleden

  Ben jij iemand die weet wat er in de samenleving speelt? Heb je affiniteit met advieswerk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ben je breed georiënteerd? SESAM Academie zoekt twee actieve bestuursleden die zich willen inzetten voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "Het is heel fijn dat je als vrijwilligersorganisatie in ontwikkeling een beroep kunt doen op ervaren adviseurs die met je meedenken op die onderdelen waar je zelf weinig expertise hebt."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Goud van Noord: 'Een adviseur van buiten kan het proces borgen'

  Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar ‘Rotterdams goud’. Wat hun drijft is talenten ontdekken, ontwikkelen en zich voor deze mensen inzetten. In het kader van onze samenwerking met Fonds Fransiscus hebben we bij Goud van Noord een adviesproject uitgevoerd.

  Lees meer
 • Muziekverenigingen in het nauw

  SESAM werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), een belangenorganisatie voor instrumentele amateurmuziek in Nederland. Via onze SESAM adviseurs helpen we op die manier muziekorganisaties 'in het nauw', doordat zij bijvoorbeeld steeds minder leden hebben.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen