Actueel

SESAM adviseurs in opleiding

Ieder jaar melden zich mensen die adviseur willen worden bij SESAM academie! Daar zijn wij blij mee. Daarmee houden we ons adviseursbestand op peil en zorgen we ook voor vernieuwing binnen onze organisatie. Na selectiegesprekken worden de kandidaten toegelaten tot de leergang voor nieuwe adviseurs. Dit najaar zijn er 13 kandidaten gestart met de leergang 2018. Die bestaat uit 10 volle lesdagen, waar een veelheid aan onderwerpen de revue passeert. Er wordt kennisgemaakt met de werkwijze van SESAM academie, er is aandacht voor coachings- en adviesvaardigheden, de trends in het het vrijwilligerswerk worden besproken en er wordt ruim tijd uitgetrokken voor fondsenwerving, organisatievormen, netwerken, PR en communicatie e.d. Tegelijkertijd maken de nieuwe adviseurs kennis met de collega’s van de regio waar zij worden ingedeeld. Op deze manier proberen wij hen goed voor te bereiden op hun nieuwe functie van adviseur. De leergang 2018 is nu halverwege; in december hopen we aan alle kandidaten het certificaat te kunnen uitreiken!

Op de foto: kandidaat SESAM adviseurs in opleiding met hun begeleiders.  

overige artikelen

 • SESAM academie blij met 3.750 van Oranje Fonds

  Met deze bijdrage organiseren we een studiedag voor al onze adviseurs. 
  Oranje Fonds: bedankt!

  Lees meer
 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen