Actueel

SESAM adviseurs in opleiding

Ieder jaar melden zich mensen die adviseur willen worden bij SESAM academie! Daar zijn wij blij mee. Daarmee houden we ons adviseursbestand op peil en zorgen we ook voor vernieuwing binnen onze organisatie. Na selectiegesprekken worden de kandidaten toegelaten tot de leergang voor nieuwe adviseurs. Dit najaar zijn er 13 kandidaten gestart met de leergang 2018. Die bestaat uit 10 volle lesdagen, waar een veelheid aan onderwerpen de revue passeert. Er wordt kennisgemaakt met de werkwijze van SESAM academie, er is aandacht voor coachings- en adviesvaardigheden, de trends in het het vrijwilligerswerk worden besproken en er wordt ruim tijd uitgetrokken voor fondsenwerving, organisatievormen, netwerken, PR en communicatie e.d. Tegelijkertijd maken de nieuwe adviseurs kennis met de collega’s van de regio waar zij worden ingedeeld. Op deze manier proberen wij hen goed voor te bereiden op hun nieuwe functie van adviseur. De leergang 2018 is nu halverwege; in december hopen we aan alle kandidaten het certificaat te kunnen uitreiken!

Op de foto: kandidaat SESAM adviseurs in opleiding met hun begeleiders.  

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer
 • Muziekpodium met ambitie

  Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks