Actueel

Muziekpodium met ambitie

Een kort geleden opgericht Muziek Podium weet onvoldoende bezoekers te trekken en vraagt advies bij een communicatieplan.
Het Podium heeft een goede concertagenda met een speciaal winterprogramma, waarbij op de laatste zondag van de maand een muziekmiddag wordt georganiseerd.
Men heeft onvoldoende in beeld wie de doelgroepen zijn die men daarmee wil bereiken, er is geen gerichte promotie.
Taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur worden allereerst vastgesteld. Ook mogelijke inzet van vrijwilligers wordt geïnventariseerd.
Door de huidige bezoekers te enquêteren, reviews te vragen en de herkomst van bezoekers in kaart te brengen wordt de doelgroep voor de middagen beter gedefinieerd. Met die kennis worden promotiemogelijkheden uitgewerkt. Onder meer middels een maandelijkse nieuwsbrief wordt de klantenbinding vergroot. Ook wordt gekeken naar samenwerking met andere partners om zo de doelgroep te verbreden.
Het resultaat is dat er meer publiek naar de concerten komt, waar ook een podium wordt geboden aan jong, regionaal talent. 

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk

  Gemeente Zwartewaterland neemt het voortouw in gemeentelijk cultuurbeleid. De gemeente heeft  cultuurinstellingen uitgenodigd voor een brainstormsessie om problemen te inventariseren. Een passend aanbod aan workshops door SESAM academie was het resultaat.

  Lees meer
 • Gouden Uitroepteken uitgereikt

  Het Gouden Uitroepteken van het Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht gewonnen door Theatergroep Splinter uit Houten. 

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer
 • PatiŽntenvereniging zoekt samenwerking

  Een patiëntenorganisatie neemt het initiatief om samen met drie andere patiëntenorganisaties, met gedeelde belangen waar het de patiënten betreft, een bijeenkomst te organiseren vanuit de gedachte: samenwerking loont.

  Lees meer

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks