Stichting


Organisatie SESAM academie
Alle activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting SESAM academie.
Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Alle bestuursfuncties zijn vrijwillige functies, de bestuurders ontvangen geen vergoeding. 
Ook de directeur is een vrijwilliger, de directeur ontvangt geen vergoeding. 
De bureaumanager is in dienst van SESAM academie voor 22 uur per week, beloning volgens cao welzijn. 

Doelstelling van SESAM academie
De doelstelling van de stichting is:
 De stichting realiseert dit door:
De stichting heeft geen winstoogmerk.
 

Bestuur SESAM academie
Per 1 januari 2019 heeft het bestuur van de stichting de volgende samenstelling:
Janny Vlietstra, voorzitter
Wendy Pellis, penningmeester
Maarten de Gouw, secretaris
Frank van Bussel, lid
Joke Hoftijser, lid
Niek van der Linden, lid

Beleidsplan 2019 - 2022

Inschrijving Kamer van Koophandel
RSIN 08121678
IBAN NL64  RABO 0383 3127 36


Enkele projecten van SESAM academie worden gesteund door Fonds 1818 en Oranje Fonds.

Ko Suurhoff Penning
Op 12 december 2009 ontving SESAM academie de Ko Suurhoff Penning. De penning werd uitgereikt tijdens het PvdA-congres door staatssecretaris van VWS Jet Bussemaker.  Zij typeerde SESAM academie als een ‘juweeltje’ binnen het vrijwilligerswerk.
Sinds 1998 reikt de PvdA de Ko Suurhoffpenning uit aan een organisatie, bedrijf, persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de emancipatie van ouderen in de breedste zin.
Ko Suurhoff was een Nederlands socialistisch politicus, minister van Sociale Zaken van 1952 – 1958. Hij bracht in 1956 de Algemene Ouderdomswet AOW tot stand. 

  • Uitreiking Ko Suurhoff Penning

  • Napraten met de staatssecretarissen

  • Met Penning en Oorkonde