Kandidaat SESAM adviseurs

Jaarlijks organiseert SESAM een opleiding voor nieuwe adviseurs. Hiervoor is een kort, intensief programma ontwikkeld. Deelname aan deze introductie is een voorwaarde om aan SESAM deel te kunnen nemen. Van de aspirant adviseur wordt verwacht dat deze aanwezig is op alle lesdagen.

Inhoud van de opleiding
Het programma van de opleiding bevat onderwerpen als: de positie en rol van vrijwilligers in de samenleving, de cultuur van vrijwilligersorganisaties en de rol van adviseur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefenen we de methodiek van adviseren. Naast aandacht voor adviesvaardigheden, werk je aan vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden en coachen van personen, teams en besturen van vrijwilligersorganisaties.

Gastdocenten uit verschillende sectoren verzorgen delen van de introductie. Een lesgroep bestaat uit maximaal 15 deelnemers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Permanente educatie
Na de introductie wordt periodiek voor alle adviseurs intervisie en bijscholing georganiseerd om ervaringen uit te wisselen, ons te informeren over nieuwe ontwikkelingen en trends, en de kwaliteit van advisering te waarborgen.

Aanmelden
Heb je belangstelling om SESAM adviseur te worden? Lees dan verder over de aanmeldingsprocedure en meld je aan.