Advies en ondersteuning

Je club, dat kan van alles zijn: een vereniging, een stichting, een sociale onderneming of een burgerinitiatief. Zolang het maar een organisatie van vrijwilligers is kan SESAM je helpen.

Je hebt al ontdekt dat er veel vragen op een bestuur afkomen. Niet alleen van je vrijwilligers, maar ook uit de buitenwereld. Er zijn wetten en voorschriften waar je mee te maken krijgt. Hoe moet je daarmee omgaan? De AVG? De WBTR? Of hebben jullie behoefte aan een simpele vergadertraining?

Misschien heeft jouw club een rijk verleden, maar dreigen jullie nu toch in de gevarenzone terecht te komen. Subsidies die wegvallen. Vergrijzing van je ledenbestand. Het vinden van nieuwe bestuursleden. Misschien zoek je naar structurele financiering. Zou je wel eens willen weten welke fondsen je kunnen helpen. Denk je over Crowdfunding?

Zijn jullie bezig met een strategische discussie? Heb je te maken met ongewenst gedrag? Zijn er integriteitsproblemen? Zoek je een vertrouwenspersoon?

Samen op zoek
Jouw club is niet de eerste die dit overkomt. De SESAM adviseurs hebben al heel wat vrijwilligersorganisaties geholpen met al deze dingen. Ze beschikken daardoor over een schat aan ervaring. Het zijn onafhankelijke en belangeloos betrokken senioren. Zij zetten zich op basis van vrijwilligheid in voor jou en je organisatie!

  • Workshop Marketing

  • Op de beursvloer

  • Brainstorm bijeenkomst