Kosten

Een investering in je organisatie
Wie SESAM inschakelt, investeert in de eigen organisatie. En dat, tegen minimale kosten! Vaak is een adviestraject van enkele dagdelen voldoende om een organisatie een grote stap verder te helpen. Maar als het nodig is, kunnen we ook intensieve begeleiding gedurende een langere periode bieden.
Het intakegesprek is kosteloos en verplicht tot niets. Als blijkt dat jij en de adviseur een goede match vormen, volgt een plan van aanpak. Daarin staat helder beschreven wat je van ons mag verwachten: de werkzaamheden èn de daarvoor benodigde tijd. Na jullie akkoord start de advisering zoals overeengekomen.
De opdrachtgever betaalt een vergoeding per dagdeel. Weliswaar bieden de adviseurs hun inzet vrijwillig aan, maar SESAM zelf maakt opleidings- en bureaukosten.
Vanaf 1 januari 2022 geldt voor nieuwe overeenkomsten een dagdeelprijs (4 uur) van €85,00 exclusief btw per adviseur.

Fondsen en sponsoren
Vaak draagt een derde partij de kosten. Bijvoorbeeld: een gemeente, een koepelorganisatie, een fonds of een sponsor.
Als de kosten een beletsel vormen kunt u dat voorleggen aan SESAM. Wij zoeken hier dan samen een oplossing voor.

Onkostenvergoeding SESAM adviseurs
SESAM adviseurs werken als vrijwilliger. Daardoor zijn de tarieven van SESAM heel laag. De adviseurs ontvangen geen vergoeding. Ze brengen wel, in overleg met de opdrachtgever, gemaakte kosten in rekening. Denk hierbij aan reiskosten à € 0,28 per kilometer.