Kosten


Investeren in uw organisatie
Schakelt u SESAM academie in, dan investeert u tegen relatief lage kosten in de toekomst van uw organisatie. 
Een adviestraject van enkele dagdelen is vaak voldoende om uw organisatie een belangrijke stap verder te helpen. Ook intensieve begeleiding voor een langere periode is mogelijk.
Het intakegesprek is kosteloos en verplicht u tot  niets. Na het intakegesprek volgt een plan van aanpak waarin helder wordt beschreven wat u kunt verwachten. De werkzaamheden worden beschreven en het daarvoor benodigde aantal dagdelen.  Na uw akkoord start de advisering zoals met u is overeengekomen. 
De opdrachtgever betaalt een vergoeding per dagdeel. Weliswaar bieden SESAM adviseurs hun inzet vrijwillig aan, maar SESAM academie maakt opleidings- en bureaukosten. 
De prijs per dagdeel bedraagt € 75,00 exclusief btw.

Fondsen en sponsoren
De kosten mogen ook worden gedragen door een derde partij, bijvoorbeeld een gemeente, een koepelorganisatie, een fonds of een sponsor. 
Ook als de kosten een beletsel vormen kunt u contact opnemen met SESAM academie. Wij zoeken hier samen met u een oplossing voor. 

Onkostenvergoeding SESAM adviseurs
SESAM adviseurs ontvangen geen vergoeding maar brengen wel, in overleg met de opdrachtgever, gemaakte kosten in rekening. Denk hierbij aan reiskosten à € 0,28 per kilometer.