Actueel

Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

Vijf organisaties hebben één droom: versterking van de sociale samenhang in de wijk. Binnen hun samenwerkingsverband is eind 2021 echter wrijving ontstaan. De gemeente heeft, als penvoerder, al een aantal bilaterale gesprekken gevoerd om die wrijving weg te nemen. 
Op een eerste bijeenkomst in 2022 moest blijken of er voldoende onderling vertrouwen was om weer gezamenlijk voort te gaan. SESAM was gevraagd die bijeenkomst als onafhankelijke partij te begeleiden. Mogelijk kon die bijeenkomst de aanzet geven voor een nieuwe start.

De eerste bijeenkomst is door de SESAM adviseurs gestructureerd rond vijf vragen. Vragen die steeds verder inzoomen naar het persoonlijk niveau van betrokkenheid van iedere deelnemer. De individuele reflecties op "Welke rol kan jij vervullen" en "Wat heb je daarin van anderen nodig", zijn vervolgens met elkaar besproken. 
Door deze werkwijze kwam iedereen aan het woord en werd iedereen gehoord. Al snel ontstond grote behoefte om snel met elkaar aan de slag te gaan en nieuwe afspraken te maken. De bijeenkomst werd na twee uur dan ook afgesloten met een aantal concrete actiepunten en een positieve evaluatie.

Met de opdrachtgever (gemeente) is het verloop van de bijeenkomst en de inzet van de SESAM adviseurs nabesproken. Vooraf waren de verwachtingen hoog gespannen waar het ging om de te bereiken interactie tussen deelnemers. Die verwachtingen zijn niet geheel ingelost. Een aantal factoren is daarvoor benoemd. De belangrijkste conclusie was dat de opbrengst van de bijeenkomst 'het maximaal haalbare' was. En dat die zodanig afgerond en helder was dat de voorziene 2 dagdelen nabespreking van de rapportage, niet nodig zijn. 
De opdrachtgever gaf aan in de toekomst betrokkenheid van SESAM bij vraagstukken zeker weer te zullen overwegen. Er is vertrouwen in hun deskundigheid en werkwijze.

overige artikelen

 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "De SESAM adviseurs pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Projectadministratie in een nieuw jasje

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen