Actueel

Vertrouwenspersoon, hard nodig!

Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Misschien heb je er al eens mee te maken gehad. Agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie komen vaker voor dan je zou denken. Ook in vrijwilligersorganisaties.  Wegkijken is geen optie. Dergelijk gedrag kan immers grote gevolgen hebben voor de persoon, de groep en de totale organisatie.
Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding. Bedrijven, scholen en zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Voor vrijwilligersorganisaties geldt die wettelijke verplichting niet. Maar ook daar is goede voorbereiding van belang. Ook daar hebben medewerkers en/of vrijwilligers soms behoefte aan steun en advies bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken. Een vertrouwenspersoon kan dat geven. Een vertrouwenspersoon kan het bestuur helpen met het opstellen van een beleid om een veilige en gezonde werksfeer te garanderen. Daarnaast geeft de vertrouwenspersoon eerste opvang bij meldingen van ongewenste omgangsvormen en integriteitsproblemen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de melder en zoekt met deze persoon naar de beste oplossing.
Wil je advies over de inzet van een vertrouwenspersoon in jouw organisatie, dan kunt je contact opnemen met SESAM via vertrouwenspersoon@sesamadviseur.nl
SESAM beschikt ook over gecertificeerde vertrouwenspersonen.


26-02-2022: SESAM vertrouwenspersoon aangesteld voor amateurkunst in heel Friesland.
Lees meer.  

overige artikelen

 • Gezocht: twee actieve bestuursleden

  Ben jij iemand die weet wat er in de samenleving speelt? Heb je affiniteit met advieswerk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en ben je breed georiënteerd? SESAM Academie zoekt twee actieve bestuursleden die zich willen inzetten voor het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties.

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "De SESAM adviseurs pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Goud van Noord: 'Een adviseur van buiten kan het proces borgen'

  Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar ‘Rotterdams goud’. Wat hun drijft is talenten ontdekken, ontwikkelen en zich voor deze mensen inzetten. In het kader van onze samenwerking met Fonds Fransiscus hebben we bij Goud van Noord een adviesproject uitgevoerd.

  Lees meer
 • Muziekverenigingen in het nauw

  SESAM werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), een belangenorganisatie voor instrumentele amateurmuziek in Nederland. Via onze SESAM adviseurs helpen we op die manier muziekorganisaties 'in het nauw', doordat zij bijvoorbeeld steeds minder leden hebben.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen