Actueel

Projectadministratie in een nieuw jasje

SESAM academie is een adviesbureau voor maatschappelijke organisaties waar vrijwilligers actief zijn. Door een groeiend aantal adviseurs en uitgevoerde projecten, en aanzienlijke veranderingen in de vrijwilligerswereld is de werklast voor de bureaumedewerker gaandeweg toegenomen. Bij de uitvoering van opdrachten worden steeds meer partijen betrokken (zoals gemeenten, provincies, culturele, welzijns- en koepelorganisaties), die ieder hun eigen eisen stellen aan de uitvoering, verantwoording en vergoedingen. 
Het SESAM projectadministratiesysteem Msa is door Efficiency Online opnieuw ingericht om deze veelvoud aan projecten en de administratieve afhandeling daarvan te kunnen ondersteunen.

Resultaat
Het projectadministratiesysteem Msa biedt de SESAM adviseurs ondersteuning bij een logische en stapsgewijze doorloop van het adviesproces van aanvraag, intake, actieve projectuitvoering, declaratie van uren en kosten, facturering, resultaat en afsluiting. Daarbij is extra aandacht besteed aan een voor de adviseurs gebruikersvriendelijke opzet voor projectadministratie en eenvoudige declaratie van uren en kosten.
Msa biedt bovendien een volledige en directe aansluiting van administratie van dagdelen en kosten met de facturering en het administratiekantoor. Daarmee voldoet SESAM aan de eisen die aan goede financiële administratie en verantwoording worden gesteld.
Sinds 2004 is Efficiency Online voor ons een betrouwbare partner voor ontwikkeling en beheer van Msa en onze website. Wij ervaren de samenwerking als heel plezierig. Met hun kennis van processen en van techniek weten zij onze vragen altijd weer te vertalen naar werkbare oplossingen. De voorbereiding en uitwerking van het nieuwe proces heeft bijna twee jaar geduurd. Natuurlijk kwamen we in dit grote veranderingstraject ook voor onverwachte keuzes of dilemma’s te staan. Met een positieve insteek en wederzijds vertrouwen zijn we daar steeds weer goed uitgekomen. Met het raamwerk wat nu is neergezet hebben we een mooie en solide basis.

Wij bedanken Stichting Dioraphte die deze voor SESAM belangrijke vernieuwing financieel mogelijk heeft gemaakt. 

 

 

 

overige artikelen

 • Uit de adviespraktijk: Een droom realiseren

  Lees meer
 • Vertrouwenspersoon, hard nodig!

  Wat doet jouw organisatie met klachten over ongewenst gedrag? Wegkijken is geen optie. Morgen kan er iets spelen bij jouw club. Dan blijkt de waarde van een goede voorbereiding.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  "De SESAM adviseurs pakten op ons verzoek de rol op van procesregisseur en adviseur en stimuleerden het gesprek en de doorontwikkeling die de organisatie nodig had."

  Lees meer
 • Oranje Fonds project in Limburg

  Het Oranje Fonds biedt vouchers voor organisatieadvies aan sociale initiatieven in Limburg. 

  Lees meer
 • Uit de adviespraktijk

  Lees meer
 • Delft bloeit als nooit tevoren

  "Wij zijn zeer tevreden met het resultaat van het advies: er ligt nu een beleidsplan (2021-2024), waarin opgenomen een opsomming van kern- en nevenactiviteiten, een actieplan en een meerjarenbegroting".

  Lees meer
 • Het 'Onze Buurt Zetje'

  Met dit Zetje willen we groepen helpen die een prachtig idee hebben, maar net wat slagkracht missen om het plan goed uit te voeren.


   

  Lees meer
 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen