Actueel

Provincie Drenthe toont initiatief

Onlangs besloot de provincie Drenthe per gemeente een budget tussen € 50.000 en € 100.000 euro beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren en die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen.

Het coronatijdperk heeft roofbouw gepleegd op deze activiteiten. Het heeft bovendien gevoelens van eenzaamheid en neerslachtigheid aangejaagd, die deze vitaliteit en kwaliteit ernstig hebben aangetast.

En menig vrijwilligersorganisatie vraagt zich daardoor af: hoe staan wíj er voor?

SESAM is ervan overtuigd dat vrijwilligersorganisaties, die in staat zijn om zich in het ná-coronatijdperk snel te herpakken, onmisbaar zijn voor een succesvol sociaal-maatschappelijk herstel van de samenleving. Zij vormen immers de energiebron waarop de raderen van psychisch en fysiek welbevinden draaien. 

Wij juichen het besluit van de provincie Drenthe om die reden dan ook zeer toe. En spreken hierbij graag uit dat dit navolging verdient binnen de provincies.

SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau waarin senioren hun expertise belangeloos inzetten voor vrijwilligersorganisaties. Zij werkt samen met o.a. Kansfonds, Oranjefonds, Tijd Voor Actie en de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Zoek ons eens op via: www.sesamacademie.nl.   Daar treft u interessante voorbeelden aan van organisaties die vanuit SESAM succesvol begeleid zijn.

overige artikelen

 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn.

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  Door de inbreng van SESAM waren wij als individuen beter in staat om anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen