Actueel

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. 

Wat is de WBTR?
De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.


Voor wie is de WBTR relevant?
* Alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
* Vrijwilligers en betaalde bestuurders.
* Grote en kleine verenigingen/stichtingen.
* Nationaal, regionaal en lokaal.
* Van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.
* Sport, welzijn, cultuur, goede doelen, etc.

Hoe voldoe je aan de eisen van de WBTR?
Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat.
De statuten hoeven niet voor 1 juli te worden aangepast: stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog 5 jaar de tijd. Maar ga er wel zo snel mogelijk mee aan de slag, want niet voldoen aan de WBTR kan persoonlijke gevolgen hebben voor bestuursleden.
Bestuurders die willen nagaan wat de gevolgen zijn van de WBTR voor hun vereniging of stichting kunnen de
checklist doorlopen die NOV heeft gemaakt.

Meer uitleg en stappenplan
Je kunt meer uitleg krijgen over wat de WBTR precies inhoudt:
NOV webinar over de WBTR 
Webinar-bijeenkomsten van www.wbtr.nl 

Er is een WBTR-stappenplan ontwikkeld voor en door verenigingen en stichtingen, waarin de wettelijke verplichtingen zijn vertaald in leesbare en begrijpelijke teksten. Er zijn uitlegvideo’s en teksten bij alle stappen. Ook bevat het stappenplan kant-en-klare invulformulieren, voorbeelden van juridische documenten en juridische ondersteuning bij vragen.

Deelname aan het stappenplan is niet gratis. Wel worden voor kleine stichtingen en verenigingen lagere prijzen gehanteerd. Als jouw organisatie is aangesloten bij één van de partners van het samenwerkingsverband wbtr.nl zijn er ook kortingscodes beschikbaar. SESAM adviseurs kunnen ondersteunen bij de aanpassingen die nodig zijn om aan WBTR te voldoen. 

overige artikelen

 • Toekomstbestendig straatpastoraat Utrecht

  Straatpastoraat Utrecht denkt na over hoe het in de toekomst zijn werk kan blijven doen voor dak- en thuislozen. SESAM adviseurs denken mee en adviseren.  

  Lees meer
 • Provincie Drenthe toont initiatief

  Onlangs besloot de provincie Drenthe per gemeente een budget tussen € 50.000 en € 100.000 euro beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties die sociaal-culturele activiteiten organiseren en die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen.

   

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  Door de inbreng van SESAM waren wij als individuen beter in staat om anders naar ons zelf en onze organisatie te kijken.

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie werken samen.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen