Actueel

Adviseren in tijden van corona

‘Da Costa Badhuis en Sauna’ in Amsterdam is het laatste openbaar badhuis van Nederland. Deze ideële instelling ontvangt van de gemeente Amsterdam een bescheiden structurele subsidie. De uitgaven van de stichting worden vooral gedekt door de exploitatie van de sauna die wordt gerealiseerd door ca. 40 vrijwilligers en een parttime beheerder.
Het bestuur van de stichting vroeg begin 2020 aan SESAM feed back op hoe de stichting als geheel functioneert. Met in het bijzonder aandacht voor meer balans in de organisatie, het vrijwilligersbeleid, mogelijkheden voor aanvullende inkomsten en vragen m.b.t. het bestuur.

Gesprekken
En toen kwam Corona en werd alles ineens anders. Ons plan om eerst op locatie met de beheerder te praten en daarna met een aantal vrijwilligers afspraken te maken, moest aangepast worden. Ook wij gingen digitaal. Die digitale gesprekken leverden best een aardig beeld op. Maar ons beeld was niet compleet zonder de locatie zelf te hebben bezocht. Midden in de lockdown maakten we met de beheerder een afspraak en met mondkapjes op, handen wassen en voldoende afstand kregen we een rondleiding. Daarmee ging Da Costa pas echt leven.

Bevindingen
Da Costa is in de basis een ideële instelling. De aanloop van bezoekers van zowel badhuis als sauna is stabiel. De sauna moest een paar maanden dicht. De financiële situatie is kwetsbaar.
Op basis van onze gesprekken konden we de voornaamste sterke en zwakke kanten en de kansen en bedreigingen (SWOT) destilleren. De belangrijkste in elk van deze kwadranten zijn vervolgens met elkaar in samenhang gebracht in een ‘confrontatiematrix’. Daarin leidt de kernvraag in ieder kwadrant tot een mogelijke strategische voorkeur.

Keuzes
De huidige situatie van Badhuis en Sauna Da Costa vraagt om een bewuste keuze vanuit welk uitgangspunt het bestuur de toekomst beziet. Bepalende factoren zijn daarbij vooral de locatie, de vrijwilligers en de financiën.  Het gaat in essentie tussen enerzijds concentreren op de huidige sociale functie en anderzijds uitbreiden en verbreden van het aanbod. Anders gezegd tussen:

* Ideëel uitgangspunt: beperken tot de sociale kerntaak van het unieke badhuis -met sauna. 
Daarmee wordt de huidige status quo als doel geaccepteerd, dat echter wel toekomst-proof moet zijn/worden.
* Bedrijfsmatig uitgangspunt: uitbreiden en moderniseren van de sauna en de benodigde financiële middelen. Daarmee wordt uitbreiding een doel op zich om meer inkomsten door bezoekers te krijgen en de financiële kwetsbaarheid op te heffen.

Tegen de achtergrond van onze gesprekken en bevindingen van de matrix adviseerden wij het bestuur om te kiezen voor het ideële uitgangspunt. Want voor èchte uitbreiding zijn de mogelijkheden van zowel financiën als locatie nu te beperkt. De financiële buffers zijn o.m. door de corona-sluiting van de sauna flink uitgedund. Ook de bestuurlijke en organisatorische capaciteit lijkt nu ontoereikend om uit te breiden.

Aanbevelingen
Uitgaande van de keuze voor het ideëel uitgangspunt hebben wij het bestuur geadviseerd om vooral aandacht te besteden aan de grote en nog steeds groeiende groep vrijwilligers om verschillende taken op zich te nemen en de beheerder te ondersteunen. Bij de keuze voor de sociale kerntaak -met optimalisatie van de interne organisatie en hygiëne- gaven wij verschillende mogelijke oplossingsrichtingen voor de aangegeven vragen aan. Die hebben wij in een afsluitende sessie in de tuin van het badhuis in de zomer – toen corona even minder op de loer leek – met het bestuur besproken.

Adviseren in tijden van corona
Onze ervaring met adviseren in tijden van corona leidt tot de conclusie dat je via de ouderwetse telefoon en meer hedendaagse Zoom- en WhatsApp-gesprekken wel degelijk een adviestraject kunt ingaan dat zich kan meten met de pre-corona aanpak. Daarbij prijzen we ons wel gelukkig dat het intakegesprek met het bestuur nog in pre-corona tijd plaatsvond. Bij zo’n eerste kennismaking is het plezierig elkaar echt in de ogen te kunnen kijken en ook de verdere lichaamstaal direct te kunnen beleven.
SESAM adviseurs Willem Neisingh en Erik Ronsdorf, oktober 2020

 

overige artikelen

 • Mensen Maken Nederland

  In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dat lijkt heel veel, toch neemt de vraag naar vrijwilligers toe.

  Lees meer
 • SESAM biedt de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon in te schakelen

  Medewerkers of vrijwilligers kunnen in een situatie komen, waarin zij behoefte hebben aan steun en advies. Een vertrouwenspersoon kan deze geven bij ongewenste omgangsvormen of bij integriteitsvraagstukken.

  Lees meer
 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  We vonden het fijn mensen te hebben die met ons meedenken en die richting hebben gegeven aan het proces hoe we verder gaan als organisatie.

  Lees meer
 • Steun voor culturele sector in Fryslân

  Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân heeft aan SESAM academie een bijdrage toegekend van maximaal € 5.000. Vrijwilligersorganisaties in de culturele sector worden op aanvraag door SESAM geadviseerd en begeleid. 

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen