Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

Dokters van de Wereld - oktober 2019

De adviseurs van SESAM academie hebben in relatief korte tijd zich goed verdiept in ons programma. Met hun (constructief) kritische vragen en heldere eindadvies hebben ze ons duidelijk een stap verder geholpen in de strategische programma ontwikkeling. Hierbij werd goed gebruik gemaakt van hun eigen uitgebreide ervaring in de preventieve gezondheidszorg en het bedrijfsleven. We gebruiken hun adviezen momenteel in nieuwe financierings-aanvragen en programma ontwikkeling.

Stichting El Roi Utrecht - september 2019

Het advies heeft ons beleidsplan en de meerjarenbegroting op een veel hoger plan gebracht. Daarnaast hebben we waardevolle adviezen gekregen over hoe onze verdere fondswerving aan te pakken.

Odd Fellows Nederland / België - september 2019

De adviseurs hebben veel werk voor ons verricht waardoor het veranderingsproces in een stroomversnelling is geraakt. Werk dat wij niet zo snel en adequaat uit hadden kunnen voeren. Daarbij is de vraag of wij dit zelf zo professioneel hadden kunnen aanpakken. Dat is zeker de meerwaarde.

Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland - september 2019

Meedenken vanuit verschillende perspectieven is een duidelijke meerwaarde. Ook de procesbegeleiding van de groepsgesprekken was waardevol. “Alle neuzen dezelfde kant op”, was het uiteindelijke resultaat gezien het multidisciplinaire karakter van het bestuur.      

Wel!zijn De Kempen - juli 2019

Het voorhouden van een spiegel, als het nodig is positief confronterend, meedenkend en aansluiten op de materie . De adviseurs hebben een positieve bijdrage geleverd in het verder vorm geven van het samenwerkingsproces tussen de welzijnsorganisaties.

Filmtheater Lingefilm 

Als kleine non-profit, vrijwilligersclub loop je toch ook tegen ‘grote’ vraagstukken op waarbij deskundig extern advies gewenst is. En dat hebben we gehad; goed advies, fijne begeleiding en dat tegen een tarief dat ook voor ons behapbaar is.

GL8 Media 

De adviseur is een ervaren en door de wol geverfde buitenstaander, die het proces goed voorbereidt en begeleidt en ons als organisatie helpt bij het vaststellen van de eigenlijke doelen waarom het draait, middelen die we daarbij hebben en de prioriteiten die gesteld moeten worden om die doelen ook zoveel als mogelijk te halen.

overige artikelen

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

  SESAM academie en Kansfonds tekenen overeenkomst voor samenwerking om Inloophuizen te ondersteunen.

  Lees meer
 • SESAM academie zet ervaring in voor lokale fondsen

  Lokale Fondsen Nederland en SESAM academie slaan de handen ineen. De 80 (als vrijwilligers werkende) SESAM adviseurs zullen lokale fondsen met raad en daad bijstaan.

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Muziek Jong voor Oud, gouden formule

  De stichting organiseert concerten door jonge musici van het conservatorium in zorginstellingen. De stichting wil geen financiële drempels opwerpen en houdt om die reden de kosten van concerten laag. De vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. 

   

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen