Actueel

Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

Dorpshuis de Gearhing - februari 2020

Het advies heeft ons enorm geholpen in een moeilijk proces van subsidies aanvragen. De hulp van SESAM academie heeft er in geresulteerd dat we het volledige subsidiebedrag hebben gekregen.

Agora - januari 2020

De adviseur had voldoende aandacht voor alle deelnemers; iedereen kwam aan bod. Toch bleven we niet hangen in details, zij hield de vaart erin! Zij heeft gespiegeld waar nodig en de gegeven tips zijn praktisch en bruikbaar in de praktijk.

Zorgcollectief Noord-Oost Veluwe - januari 2020

De adviseurs waren deskundig en vaardig. We hebben meer focus gekregen. 

Woongroep Huizer-maatjes - januari 2020

De adviezen en het meedenken van de adviseurs hebben zeker invloed gehad op het beter overzien van de diverse stadia van het proces van ons ouderinitiatief, met name het moreel versterken van het zelfvertrouwen en het stellen van kritische vragen zijn inspirerend geweest.

Adra Nederland - december 2019

We hebben nu stappen gezet die zonder de hulp van de adviseur moeilijk anders hadden kunnen bereiken.

Citypastoraat Domkerk Utrecht - november 2019

De adviseurs daagden ons uit om buiten onze eigen kaders te denken. Zij hielpen ons om ervaringen van anderen aan te boren. Zij ondersteunden ons bij het stellen van ambitieuze doelen en realiseerbare plannen.

Oyfo Kunst en Techniek - november 2019

De werkwijze was persoonlijk en tegelijkertijd ook professioneel. De adviseurs zijn goed in het doorvragen en doorgronden van het vraagstuk. Waardering voor hun kennis en ervaring met vrijwilligersorganisaties.

MFC Camminghastins Leeuwarden - oktober 2019

Het advies heeft ons geholpen elkaar weer te vinden en te begrijpen, zodat we constructief verder kunnen.

Dokters van de Wereld - oktober 2019

De adviseurs van SESAM academie hebben in relatief korte tijd zich goed verdiept in ons programma. Met hun (constructief) kritische vragen en heldere eindadvies hebben ze ons duidelijk een stap verder geholpen in de strategische programma ontwikkeling. Hierbij werd goed gebruik gemaakt van hun eigen uitgebreide ervaring in de preventieve gezondheidszorg en het bedrijfsleven. We gebruiken hun adviezen momenteel in nieuwe financierings-aanvragen en programma ontwikkeling.

Stichting El Roi Utrecht - september 2019

Het advies heeft ons beleidsplan en de meerjarenbegroting op een veel hoger plan gebracht. Daarnaast hebben we waardevolle adviezen gekregen over hoe onze verdere fondswerving aan te pakken.

Odd Fellows Nederland / België - september 2019

De adviseurs hebben veel werk voor ons verricht waardoor het veranderingsproces in een stroomversnelling is geraakt. Werk dat wij niet zo snel en adequaat uit hadden kunnen voeren. Daarbij is de vraag of wij dit zelf zo professioneel hadden kunnen aanpakken. Dat is zeker de meerwaarde.

Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland - september 2019

Meedenken vanuit verschillende perspectieven is een duidelijke meerwaarde. Ook de procesbegeleiding van de groepsgesprekken was waardevol. “Alle neuzen dezelfde kant op”, was het uiteindelijke resultaat gezien het multidisciplinaire karakter van het bestuur.      

Stichting Leergaloos - augustus 2019

We hebben de sessies vooral gebruikt om helder te krijgen wat we te bieden hebben, waar de doelgroep aan moet voldoen en waar we die het best kunnen bereiken. Daarmee hebben we een goede basis gelegd voor een gerichte aanpak.

Wel!zijn De Kempen - juli 2019

Het voorhouden van een spiegel, als het nodig is positief confronterend, meedenkend en aansluiten op de materie . De adviseurs hebben een positieve bijdrage geleverd in het verder vorm geven van het samenwerkingsproces tussen de welzijnsorganisaties.

Stichting Personal Service Dogs - juni 2019

Wij zaten in een diep dal maar door de kennis van de adviseurs en werkwijze zijn we ruim over het dieptepunt heen en kunnen wij weer verder ‘groeien’.

Filmtheater Lingefilm - maart 2019

Als kleine non-profit, vrijwilligersclub loop je toch ook tegen ‘grote’ vraagstukken op waarbij deskundig extern advies gewenst is. En dat hebben we gehad; goed advies, fijne begeleiding en dat tegen een tarief dat ook voor ons behapbaar is.

 

overige artikelen

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen