Actueel

Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

Eendaagse evenementen zoals NLdoet, maar ook eenmalig en kortstondig vrijwilligerswerk zijn niet meer weg te denken. De eenmalige vrijwilliger kookt voor ouderen, klust aan gebouwen, tuinen en speeltuinen, ondersteunt een leuke middag voor mensen met een beperking, of helpt op een festival. Ondanks dat veel mensen denken dat kortstondig vrijwilligerswerk weinig impact heeft, laat de praktijk zien dat dit zeker niet zo hoeft te zijn en kan de bijdrage groot zijn.

Maar hoe kun je jouw maatschappelijke projecten het beste afstemmen op deze eenmalige en kortstondige vrijwilliger? Stephanie Maas, Lucas Meijs en Jeff Brudney hebben nadrukkelijk gevraagd aan maatschappelijke organisaties én vrijwilligers wat zij belangrijk vinden binnen een eendaagse vrijwilligersklus. Hieronder de belangrijkste bevindingen:

1. Zorg dat het belang van de activiteit en de impact van het vrijwilligerswerk kenbaar wordt gemaakt

Eenmalige en kortstondige vrijwilligers vinden het belangrijk dat wat zij doen ook daadwerkelijke impact maakt. Leg daarom goed uit wat het belang, de urgentie, impact en noodzaak van de activiteit is. Directe interactie met de doelgroep kan het belang van de activiteit demonstreren.

 • Wanneer er geen directe interactie met de doelgroep mogelijk is tijdens de activiteit, probeer dan zoveel mogelijk kansen te creëren voor interactie (bijv. een gezamenlijke lunch) of zorg dat iemand de impact van het werk expliciet kan uitlichten, zodat vrijwilligers zien waarvoor of voor wie zij zich inzetten.

2. Zorg voor voldoende ondersteuning voor, tijdens en na de activiteit

De eenmalige vrijwilliger is nieuw en wellicht onbekend met de maatschappelijke organisatie, de activiteiten, en de doelgroep.

 • Neem voor de aanvang van de activiteit contact op met de eenmalige vrijwilliger om zo eventuele verwachtingen bij te sturen. Daarnaast geeft het vrijwilligers het welkome gevoel dat er op hen gerekend wordt!
 • Begin de dag met een korte introductie om de eenmalige vrijwilliger welkom te heten en op zijn of haar gemak te stellen, en zorg dat er gedurende de dag een medewerker of structurele vrijwilliger aanwezig is waaraan vrijwilligers alle vragen kunnen stellen.
 • Een bedankje achteraf toont de eenmalige vrijwilliger dat de geleverde inzet gewaardeerd wordt. Probeer de vrijwilliger echter niet te overladen met cadeaus; een toegestuurde foto kan al voldoende zijn.

3. Kies de juiste (productieve) activiteit

 • Het is belangrijk dat de klus aan het eind van de dag voltooid is. Probeer daarom een activiteit te kiezen met een duidelijk begin en einde, en met een zichtbaar resultaat!
 • Om te zorgen dat de activiteit ook daadwerkelijk voltooid kan worden is het slim om de activiteit te verkleinen wanneer het aantal verwachte vrijwilligers minder is dan verwacht.
 • Eenmalig vrijwilligerswerk mag ook best een beetje pijn doen. De eenmalige vrijwilliger wil zich graag productief, moe en voldoen voelen na de klus. Zorg daarom dat de klus eventueel ook uitgebouwd kan worden wanneer er meer vrijwilligers zijn. Zo hoeft de eenmalige vrijwilliger zich geen moment hoeven te vervelen.

4. Zorg voor een planning

 • Zorg voor een gestructureerd dagprogramma, zodat de eenmalige vrijwilliger geen beslissingen hoeft te maken. Deze vindt het juist prettig wanneer er verteld wordt wat er van hem of haar verwacht wordt en wanneer en hoe dit uitgevoerd moet worden.
 • Productiviteit speelt voor de eenmalige vrijwilliger een belangrijke rol. Zij ervaren het als prettig wanneer bij aanvang alle spullen en materialen aanwezig zijn, zodat zij meteen van start kunnen.

Wanneer beide partijen tevreden terugkijken op de activiteit, dan pas is de klus daadwerkelijk geslaagd!
 

25 april 2019
Bron: DeDikkeBlauwe.nl. Over Doneren en Sociaal Investeren
Door Lonneke Roza en Stephanie Maas

overige artikelen

 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen