Actueel

Samenwerking Prins Bernhard Cultuurfonds, provincies en SESAM academie


In het Provinciehuis Utrecht werden onlangs drie Advies op Maat geldprijzen uitgereikt aan Theatergroep Splinter uit Houten (Gouden Uitroepteken), Popkoor Dijksound uit Eemnes en Lokaal Austerlitz uit Austerlitz. Sinds enkele jaren is er een goede samenwerking tussen het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC), provincies en de SESAM academie in het gezamenlijke Advies op Maat project. Er zijn goede ervaringen hiermee opgedaan in de provincies Overijssel, Utrecht, Flevoland en Friesland. De samenwerking is gericht op het versterken van de organisatie en het bestuur van culturele vrijwilligersorganisaties in een provincie, zoals koren, muziekkorpsen of theatergroepen. Maar ook organisaties op het gebied van cultureel erfgoed. Zij kunnen zich aanmelden voor advisering of begeleiding door SESAM adviseurs. Een jury selecteert een aantal organisaties die voldoen aan de gestelde eisen en het PBC, provincie en SESAM academie organiseren met hen een feestelijke startbijeenkomst.
De adviseurs gaan een half jaar of langer aan de slag met de geselecteerde vrijwilligersorganisaties om bijvoorbeeld een plan voor ledenwerving, fondsenwerving, marketing en publiciteit of bestuurlijke organisatie te maken en het proces te begeleiden. Daarna volgt een feestelijke slotbijeenkomst met de deelnemende organisaties waarvoor ze een kort filmpje en rapportageformulier insturen over het adviesproces en de behaalde resultaten. De jury kiest de prijswinnaars die een geldprijs ontvangen ter aanmoediging en ondersteuning van hun activiteiten en organisatieontwikkeling. Door jaarlijks een dergelijk samenwerkingsproject te organiseren kunnen tientallen vrijwilligersorganisaties in de kunst en cultuur actief gesteund in hun ontwikkeling. Het zou een goede zaak zijn om deze samenwerkingsprojecten te continueren en mogelijk ook uit te breiden naar andere provincies.

overige artikelen

 • SESAM academie blij met 3.750 van Oranje Fonds

  Met deze bijdrage organiseren we een studiedag voor al onze adviseurs. 
  Oranje Fonds: bedankt!

  Lees meer
 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen