Actueel

Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

Uit de adviespraktijk

Een theatervereniging vraagt ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

 • Ledenwerving.
 • Werven van nieuwe bestuursleden.
 • Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur en commissies.
Door middel van PowerPoint-presentatie, voor alle leden, is advies gegeven  inzake methoden voor ledenwerving. Met het bestuur is gesproken over wegen en manieren voor de werving van nieuwe bestuursleden. Eveneens met het bestuur zijn de mogelijkheden voor verdeling van taken, etc. doorgesproken.
In dit relatief korte adviestraject van vier dagdelen is veel bereikt.  Na de PP-presentatie is men actief geworden met het werven van nieuwe leden. Het ledental is toegenomen van 9 naar 16.
Het aantal bestuursleden is verhoogd van 2 naar 4 ( en misschien zelfs 5).
Het bestuur gaat in het najaar met de leden overleggen over de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

overige artikelen

 • Dit zeggen onze opdrachtgevers over ons en over onze dienstverlening.

  De adviseurs hadden goede kennis van zaken en begeleidden het proces goed. Onze verwachtingen zijn overtroffen.

  Lees meer
 • Steun voor culturele sector in Fryslân

  Prins Bernard Cultuurfonds Fryslân heeft aan SESAM academie een bijdrage toegekend van maximaal € 5.000. Vrijwilligersorganisaties in de culturele sector worden op aanvraag door SESAM geadviseerd en begeleid. 

  Lees meer
 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

  Het Oranjefonds en SESAM academie gaan samenwerken om nóg meer organisaties en burgerinitiatieven te ondersteunen.

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Indebuurt033 Amersfoort

 • Aanbod van workshops in de regio Zuidoost

 • Opdracht DBCX Doofblinden Connexion

 • Oranjefonds en SESAM academie helpen vrijwilligers-organisaties en verenigingen

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie © Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen