Actueel

Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

Uit de adviespraktijk

Een theatervereniging vraagt ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

 • Ledenwerving.
 • Werven van nieuwe bestuursleden.
 • Verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bestuur en commissies.
Door middel van PowerPoint-presentatie, voor alle leden, is advies gegeven  inzake methoden voor ledenwerving. Met het bestuur is gesproken over wegen en manieren voor de werving van nieuwe bestuursleden. Eveneens met het bestuur zijn de mogelijkheden voor verdeling van taken, etc. doorgesproken.
In dit relatief korte adviestraject van vier dagdelen is veel bereikt.  Na de PP-presentatie is men actief geworden met het werven van nieuwe leden. Het ledental is toegenomen van 9 naar 16.
Het aantal bestuursleden is verhoogd van 2 naar 4 ( en misschien zelfs 5).
Het bestuur gaat in het najaar met de leden overleggen over de verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

overige artikelen

 • Brede samenwerking voor Inloophuizen

  SESAM academie en Kansfonds tekenen overeenkomst voor samenwerking om Inloophuizen te ondersteunen.

  Lees meer
 • SESAM academie zet ervaring in voor lokale fondsen

  Lokale Fondsen Nederland en SESAM academie slaan de handen ineen. De 80 (als vrijwilligers werkende) SESAM adviseurs zullen lokale fondsen met raad en daad bijstaan.

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Muziek Jong voor Oud, gouden formule

  De stichting organiseert concerten door jonge musici van het conservatorium in zorginstellingen. De stichting wil geen financiële drempels opwerpen en houdt om die reden de kosten van concerten laag. De vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. 

   

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen