Actueel

Dorpshuis kijkt naar de toekomst

Uit de adviespraktijk:
Een Dorpshuis faciliteert multifunctioneel circa 20 verenigingen/stichtingen/groepen en werkt samen met een sportvereniging en een jongerensociëteit. In het Dorpshuis vinden gespreid over de week vele activiteiten plaats. 
De dorpsaccommodatie is overgenomen van de gemeente en er zijn vergevorderde plannen om deze aan te passen en nog meer toekomstbestendig te maken. Het gebouw voldoet dan beter aan de wensen van de verschillende nieuwe gebruikers. Dat maakt het mogelijk om meer activiteiten te ontplooien; hierdoor wordt de bezetting hoger en de exploitatie gunstiger.
Er is nu nog een tekort in de begroting. Het bestuur krijgt ondersteuning van een SESAM adviseur bij het maken van een goed onderbouwd meerjarenplan waarmee het Dorpshuis ook bij de gemeente een financiele ondersteuning kan aanvragen. 

overige artikelen

 • SESAM academie krijgt 20.000 van het Oranje Fonds

  Vanaf januari 2020 heeft het Oranje Fonds een overeenkomst met SESAM academie voor advies en ondersteuning van maatschappelijke organisaties die op het werkterrein  van het Oranje Fonds liggen.

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Muziek Jong voor Oud, gouden formule

  De stichting organiseert concerten door jonge musici van het conservatorium in zorginstellingen. De stichting wil geen financiële drempels opwerpen en houdt om die reden de kosten van concerten laag. De vraag is of dat op de lange termijn houdbaar is. 

  Lees meer
 • Dorpshuis De Schalm, Heerle pakt zoektocht naar bestuursleden voortvarend aan

  Het resultaat is een enthousiast en slagvaardig dagelijks bestuur, bekwame bestuursleden en nieuw elan in het buurthuis.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer

 • Samenwerking met Oranje Fonds

 • Overeenkomst Kansfonds - SESAM academie

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen