Actueel

'We doen het samen! Festival' inspirerend en veelzijdig

Op zaterdag 30 maart 2019 waren vier SESAM adviseurs aanwezig op het We doen het samen! Festival in Amersfoort om advies te geven aan burgerinitiatiefnemers uit heel Nederland.

In de productiehal van de oude Prodentfabriek in Amersfoort waren ruim 1000 bezoekers op het Buurtplein waar een inspiratie- en adviesmarkt was ingericht om informatie te krijgen en stands te bezoeken. Verder werden er 26 workshops en lezingen gehouden over bijvoorbeeld: Een plan van aanpak met Actie; Op weg naar je eigen lokaal fonds; Wat is het Right to Challenge; Crowdfunding voor je project. En er was de ‘Academie van de straat’ om advies te krijgen over je initiatief of project, waar we als SESAM adviseurs ook van de partij waren.

Tijdens het Festival hebben we contacten gelegd en korte adviesgesprekken met bezoekers gevoerd. Zij werden geïnformeerd of geadviseerd over o.a.

 • hoe kan ik vrijwilligers betrokken en enthousiast houden;
 • kunnen we een contract opzetten om op structurele basis SESAM adviseurs voor buurtinitiatieven in te zetten;
 • hoe zet je een nieuw vrijwilligersbeleid op;
 • fondsenwerving en vrijwilligers zoeken; 
 • hoe begeleid je vrijwilligers en hoe vraag je subsidie aan.   

Na het festival zal met deze initiatiefnemers contact worden gelegd in hun regio’s voor verdere advisering.  We kijken terug op een druk bezocht Festival met veel leuke contacten met initiatiefnemers en ook met andere partnerorganisaties!  Aan het einde van de dag werden de kandidaten voor de Kern met Pit prijs voorgesteld en de Gouden, Zilveren en Bronzen Pit uitgereikt. Winnaar van de Gouden Pit was de Beweegroute Helvoirt.   

 

overige artikelen

 • Samenwerking TijdVoorActie

  Lees meer
 • Trendrapport Vrijwillige Inzet 2019

  Lees meer
 • SBBI

  Lees meer
 • Vier gouden adviezen voor de inzet van eenmalige vrijwilligers

  Lees meer
 • TijdVoorActie en SESAM academie gaan samenwerking aan

  TijdVoorActie en SESAM academie hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide organisaties zijn enthousiast over de missie om mensen aan elkaar te verbinden en willen hier graag samen aan bouwen.

  Lees meer
 • Samenwerking Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

  De Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en SESAM academie sloten een samenwerkingsovereenkomst.
  Leden van de Vereniging kunnen voor advies een beroep doen op SESAM adviseurs.

  Lees meer
 • Steuntje in de rug voor enthousiaste theatervereniging

  Vier dagdelen advies brengen een Theatervereniging in beweging. En met resultaat!

  Lees meer
 • Dorpshuis kijkt naar de toekomst

  Met een goed beargumenteerd meerjarenplan is de kans op een financiële ondersteuning door een fonds of Gemeente groter. 

  Lees meer
 • 2017 in beeld

  Het jaarverslag van SESAM academie in 'pocketformaat'. 
  Lees over ons advieswerk: 2017 in beeld.

  Lees meer
 • Mijn Eigen Thuis en SESAM academie

   

  Mijn Eigen Thuis en SESAM academie kiezen voor samenwerking. Daarmee komt   organisatieadvies voor ouderinitiatieven voor huisvesting van jongeren met een beperking binnen handbereik. 

  Lees meer
 • Rabobank Gooi en Vechtstreek maakt mogelijk

  Rabobank Gooi en Vechtstreek steunt SESAM academie met een bijdrage van € 3.000,- uit het Donatiefonds 2018.  

  Lees meer

 • We doen het samen! Festival 2019

 • Voedselbank

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • Gouden Uitroepteken, fotografie Birgit Schuch

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • SESAM talks

 • Advies aan Museum i.o.

 • Bij de Franciscanessen