Bekijk in de browser
logo Sesam

SESAM Nieuwsflits

Maart 2021

SESAM in 2021

De lockdown duurt voort, hoewel er licht gloort aan het eind van de tunnel door het verstrekken van vaccins. Wij verwachten dat corona lang zal doorwerken en dat de maatschappij zal veranderen. Wat betekent dit voor SESAM en het advieswerk?
Wij hebben rekening te houden met financiële problemen bij onze opdrachtgevers. Fondsen zullen minder snel te hulp schieten. Steeds minder worden grote trajecten gefinancierd. Dat vraagt om het ontwikkelen van seriële trajecten.
In plaats van adviesgesprekken aan de vertrouwde ‘keukentafel’ zullen veel gesprekken ook online plaatsvinden. Wij ondersteunen dit met het afsluiten van zoomabonnementen voor de adviseurs.
Er komen nieuwe ontwikkelingen op ons pad. Onze interne nascholing zal dit jaar daarop gericht zijn.

Het heeft er alle schijn van dat er sprake zal zijn van herwaardering van publieke dienstverlening. Omdat de middelen eindig zijn, ligt het voor de hand dat dit gepaard zal gaan met versterking van het vrijwilligerswerk rond deze dienstverlening. Daaraan kunnen wij een bijdrage leveren.  
Natuurlijk vormen maatschappelijke veranderingen altijd een uitdaging. Wij doen er wijs aan de veranderingen goed te monitoren, te beschrijven, te evalueren en voor onszelf en onze organisatie daaraan conclusies te verbinden.
Daar gaan wij vandaag al mee beginnen!

Mooie mix van 'jong' en 'ervaren'

Mooie mix van 'jong' en 'ervaren'

Uit de adviespraktijk: Het Expertise centrum van Tijd voor Actie heeft het initiatief genomen om een programma op te stellen om de bij haar aangesloten jongerennetwerken verder te professionaliseren. De jongerennetwerken zetten jongeren in als vrijwilligers en richten zich op kwetsbare mensen als hulp ontvangers. 
De vraagstelling van Tijd voor Actie was: ontwerp en participeer in Co-creatie met derden, door Tijd voor Actie aangewezen experts, 4 modules Sales & Marketing. 

Nieuwe website voor Buurtinitiatieven

Nieuwe website voor Buurtinitiatieven

VSBfonds lanceert een nieuwe website voor Buurtinitiatieven.  Omdat stichtingen en verenigingen het vaak nog lastig vinden om de weg naar een vermogensfonds te vinden voor financiering, is betrokkenbuurten.nl gelanceerd om je te helpen bij het aanvragen van een financiële bijdrage. Ook vind je hier het laatste nieuws over buurtinitiatieven, inspiratieverhalen, spreekuren en bijeenkomsten.

Een nieuw fonds!

Een nieuw fonds!

Wat begon als een pilot in 2013 krijgt in 2021 een duurzaam vervolg: Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK en het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceren het Lang Leve Kunst Fonds. Jaarlijks is er ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen. Dit jaar zijn er twee deadlines voor het indienen van aanvragen, zie www.langlevekunst.nl
 

Mensen maken Nederland

Mensen maken Nederland

Hoe zou Nederland eruit zien zonder vrijwilligers? Dat is niet voor te stellen. Vrijwilligers verzetten ongelooflijk veel werk. Ze doen dat vanuit de liefde van hun hart en bereiken daarmee resultaten die je vaak niet in de jaarrekening kunt teruglezen.  Vrijwilligers verdienen erkenning en waardering. NOV draagt daaraan bij met de Nationale Vrijwilligersprijzen en roept alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Nederland op om mee te dingen! 
2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet met als thema nieuwe gezichten

Actuele informatie Corona en vrijwilligerswerk

Op de website van NOV vind je altijd de meest actuele informatie voor vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers-centrales met richtlijnen en protocollen hoe om te gaan met corona. 
Lees meer

Vrijwilligersvergoeding

Per 2021 is de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar € 1.800 per jaar. 
Lees meer

 


Facebook

LinkedIn

Twitter

logo Sesam
Afmelden voor mailings
7321 CD Apeldoorn | Deventerstraat 130 c | 055 360 29 16 | info@sesamacademie.nl