Bekijk in de browser
logo Sesam

SESAM Nieuwsflits

Januari 2022
Een trofee voor onze klant

Een trofee voor onze klant

Stichting Leergeld Utrecht heeft de Utrechtse Vrijwilligers Trofee 2021 gewonnen. SESAM adviseurs Jan Duijghuizen en Johan Hahn hebben het afgelopen jaar de stichting met veel genoegen ondersteund. Het is mooi om te zien welke onverwachte bij-effecten het SESAM-werk kan opleveren.

Stichting Leergeld Utrecht is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur die is aangesloten bij Leergeld Nederland. Ze zet zich in voor kinderen die ‘niet mee kunnen doen’ omdat zij uit gezinnen komen die het financieel moeilijk hebben. Door het beschikbaar maken van een fiets, een laptop (vooral in tijden van Corona van groot belang!), deelname aan een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportclub zorgt Stichting Leergeld ervoor dat ‘alle kinderen kunnen meedoen’.

Wij wensen de Stichting Leergeld Utrecht en alle andere Leergeld stichtingen alle goeds bij hun maatschappelijk belangrijke werk.

Wie is de UBO?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is in juli 2018 in Nederland gewijzigd. Ook verenigingen en stichtingen vallen onder deze wetgeving.  Dat brengt verplichtingen met zich mee. Alle organisaties moeten een uiteindelijke belanghebbende aanwijzen en registreren. Afgekort de UBO (Ultimate Beneficial Owner).
In het voorjaar van 2020 is dit UBO register formeel ingevoerd.
Lees meer. 

Vrijwilligersvereniging in gevaar?

Vrijwilligersvereniging in gevaar?

De coronacrisis heeft forse gevolgen voor vrijwilligersverenigingen in Nederland. De druk op bestuursleden is groot en toegenomen. Veel besturen maken zich zorgen over het herstel van de vereniging als de coronacrisis voorbij is. Dit blijkt uit het Nationaal Verenigings Onderzoek 2021.
Resultaten 2021 – Nationaal Verenigings Onderzoek

Kennisboost van NOV

Kennisboost van NOV

NOV heeft over verschillende thema’s webinars georganiseerd. Deze zijn terug te kijken via
Opnames kennisboostweken - NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

De Verenigingsmanager

Wij hebben contact gehad met De Verenigingsmanager. Dit is een bureau voor verenigingsmanagement. Wij weten dat besturen soms behoefte hebben aan ‘handjes’ in het bestuur. De Verenigingsmanager kan hierbij behulpzaam zijn.
Enkele voorbeelden van hun ondersteuning  voor een bestuur: Voorbereiden, bijwonen en verslaglegging van vergaderingen en uitvoeren en bewaken van actiepunten en afspraken. Secretariaat Ledenadministratie, ledenservice, telefoonaanname en emailafhandeling, financiële administratie, facturatie, debiteurenbeheer en contributies. Communicatie Interne communicatie, ledenblad/nieuwsbrieven, website, social media.

Facebook

LinkedIn

Twitter

logo Sesam
Afmelden voor mailings
7321 CD Apeldoorn | Deventerstraat 130 c | 055 360 29 16 | info@sesamacademie.nl